Villkor och blanketter för Com Hem-kunder

I samband med beställning av abonnemang godkänner du ditt avtal som företagskund hos Com Hem Företag. Avtalet gäller för den bindningstid som framgår av din beställning och därefter gäller avtalet tills vidare. Com Hem Företag tillämpar tre kalendermånaders uppsägningstid.

Här nedan hittar du gällande avtalsvillkor.

Villkor fr.o.m 2018-05-15: Villkor för företagsabonnemang hos Com Hem Företag (CH-AV101-1805)

Villkor fr.o.m 2018-03-20: Villkor för företagsabonnemang hos Com Hem Företag (CH-AV101-1803)

Villkor t.o.m 2018-03-19: Villkor för företagsabonnemang hos Com Hem Företag (CH-AV101-1704)

Villkor t.o.m 2016-08-14: Com Hems Villkor för företagsabonnemang (SÄ179-1704)

Villkor t.o.m. 2016-02-29: Com Hems Villkor för företagsabonnemang (SÄ179-1412)

Vanliga frågor

Hur avslutar jag mitt abonnemang?

Kontakta Kundservice för att avsluta ett abonnemang.

Uppsägnings- och bindningstid
Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Har du bindningstid kvar på ditt abonnemang, och vill avsluta detta innan bindningstiden löpt ut, skickar vi en slutfaktura som innehåller abonnemangskostnader för resterande bindningstid. 

Uppsägningstid och bindningstid gäller enligt det avtal du har tecknat med Com Hem.

Kan jag ångra mitt köp?

Om du har ingått ett avtal i egenskap av företagare gäller inte konsumenträttslig lagstiftning. 

Definitionen av en konsument är enligt lag "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Om du främst använder ett abonnemang privat kan du därför i vissa fall ses som konsument. Du omfattas då av konsumentreglerna.

Enskilda firmor

För företagare finns ingen ångerrätt enligt lag, men om du har en enskild firma omfattas du från och med den 1 juli 2017 av Telekområdgivarnas uppföranderegler. Om du anser att Com Hem inte har följt uppförandereglerna vid försäljningen av ditt abonnemang kan du därför kontakta Telekområdgivarna för vägledning.

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening

Om ditt klagomål gäller till exempel aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening som t ex en bostadsrättsförening omfattas dessa inte av ångerrätten.  

Kan jag flytta med företagets tjänster till ny adress?

Flyttar du till en adress som är Com Hem-ansluten, och som kan leverera samma tjänster, kan du utan problem ta med din utrustning och koppla in på den nya adressen efter att du anmält din flytt till oss - kontakta Kundservice för att anmäla.

Flyttavgiften är 249 kronor inklusive moms. 

Om tjänsterna inte går att flytta med

Du kan överlåta ditt abonnemang och skriva över hela avtalet tillsammans med resterande bindningstid till ett annat företag. Företag kan inte överlåta sitt abonnemang till en privatkund, däremot till ett annat företag. Kontakta Kundservice för en överlåtelseblankett.

Vill du behålla ditt telefonnummer går det att flytta till din nya leverantör. 

Vad är det för skillnad mellan bindningstid och uppsägningstid?

Bindningstid innebär att ni binder er hos en operatör en längre tid, oftast 12, 24 eller 36 månader.

Uppsägningstid betyder att ni ska meddela er operatör innan ni byter operatör/upphör med ert telefoniabonnemang.

Om du byter operatör före uppsägningstidens utgång så debiteras kunden i de flesta fall en uppsägningsavgift. 

Efter det att bindningstiden löpt ut förlängs avtalet automatiskt med 3 månaders uppsägningstid.

Jag har bytt till en annan operatör men vill återanslutas till er, hur gör jag?

Alla våra kunder är naturligtvis välkomna tillbaka till oss. Kontakta vår kundtjänst för återanslutning.

Hur gör jag om jag vill teckna tilläggstjänster som Nummerpresentation, Röstbrevlåda eller hemligt nummer?

Kontakta vår kundservice så lägger vi in aktuell tjänst i ditt företags avtal.

Behöver du komma i kontakt med oss?

För personlig rådgivning, ring 90 444 eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Sammanslagning Com Hem Företag Tele2 Företag