Samtrafik

Se innehåll och dokument

Samtrafik, eller samtalsterminering som tjänsten också kallas, är en förutsättning för att en operatörs abonnenter ska ha möjlighet att kommunicera med Tele2s abonnenter. Både tjänsten som sådan och priserna regleras av Post- och Telestyrelsen (PTS).

Här finner du information om samtrafik från Tele2 Företag, inklusive aktuella priser och referensavtal.