Unified Communication

Integrerade tjänster skapar effektiva samarbeten

Unified Communication är ett ständigt växande antal tjänster som förenar människor, team och information för effektivare samarbeten.

Unified communication (UC) handlar om att integrera bastjänster som samtal, e-post, chatt, videokommunikation och hänvisningssystem med ditt företags IT-infrastruktur.

Syftet är att optimera affärsprocesser och förenkla kommunikation genom att minska svarstider, hantera flöden samt att minska beroenden mellan enhet, människa och media. Den som investerar i UC märker ofta att det leder till bättre produktivitet och kostnadseffektivitet. 

Integrerade tjänster skapar effektiva samarbeten

Unified Communication är ett ständigt växande antal tjänster som förenar människor, team och information för effektivare samarbeten.

Unified communication (UC) handlar om att integrera bastjänster som samtal, e-post, chatt, videokommunikation och hänvisningssystem med ditt företags IT-infrastruktur.

Syftet är att optimera affärsprocesser och förenkla kommunikation genom att minska svarstider, hantera flöden samt att minska beroenden mellan enhet, människa och media. Den som investerar i UC märker ofta att det leder till bättre produktivitet och kostnadseffektivitet. 

Spara tid och pengar genom tele- och videomöten
Automatisera informations- och kunskapsöverföring mellan medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och kunder

Sammanför individer, virtuella arbetsgrupper och team
Dela presentationer och video direkt på skrivbordet, på resa (mobilt) eller på begäran

Förläng företagets nätverk och förenkla för medarbetare att arbeta på distans, mobilt och på fältet med samma tillgång till information som på kontoret

Resefria möten

Integrerat stöd för telemöte i plattformen gör att medarbetarna kan sammankalla och delta i möten med en enkel knapptryckning.

Integrerade lösningar med stöd för video eller annan rörlig bild förenklar inte bara för företag med geografisk spridning, det förbättrar även kvaliteten på informationsflödet i organisationen.

Att dela innehåll enkelt och direkt inom nätverket förenklar interaktionen mellan medarbetare och minskar risken för missförstånd.

Resefria möten

Integrerat stöd för telemöte i plattformen gör att medarbetarna kan sammankalla och delta i möten med en enkel knapptryckning.

Integrerade lösningar med stöd för video eller annan rörlig bild förenklar inte bara för företag med geografisk spridning, det förbättrar även kvaliteten på informationsflödet i organisationen.

Att dela innehåll enkelt och direkt inom nätverket förenklar interaktionen mellan medarbetare och minskar risken för missförstånd.

Skräddarsydd integration med applikationer

Integrationer med andra applikationer i nätverket möjliggörs via plattformen och ger upphov till verksamhetsanpassade lösningar och kan helt anpassas efter företagets behov.

Skräddarsydd integration med applikationer

Integrationer med andra applikationer i nätverket möjliggörs via plattformen och ger upphov till verksamhetsanpassade lösningar och kan helt anpassas efter företagets behov.

Sammanlänka röstsamtal, e-post, kalender och IM

Koppling mellan telefonen till kalenderfunktioner och hänvisningssystem ger upphov till flera smarta funktioner, som automatiserad informationsöverföring mellan röstbrevlåda, mejl och kalender. 

Presence (automatisk statusuppdatering) möjliggör generering av automatiska frånvaromeddelanden, in-/utloggning m m. IM (instant messaging) kan levereras med utvidgad funktionalitet samt koppling till övriga kommunikationskanaler (t ex kalender, dela skrivbord etc).

Sammanlänka röstsamtal, e-post, kalender och IM

Koppling mellan telefonen till kalenderfunktioner och hänvisningssystem ger upphov till flera smarta funktioner, som automatiserad informationsöverföring mellan röstbrevlåda, mejl och kalender. 

Presence (automatisk statusuppdatering) möjliggör generering av automatiska frånvaromeddelanden, in-/utloggning m m. IM (instant messaging) kan levereras med utvidgad funktionalitet samt koppling till övriga kommunikationskanaler (t ex kalender, dela skrivbord etc).