MENY

Support
Rådgivning

Så förändrar 5G logistiken

Bättre och smartare logistik

Hamnar, lager och transporter kopplas upp och automatiseras, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Sensorer ger ökad kontroll, kortare ledtider, tydlig information och bättre överblick.  För frakt och lagerhållning skapar 5G fördelar genom större räckvidd, förmågan att ansluta fler enheter på mindre yta och möjlighet att skapa helautomatiserade lagercentraler tack vare de snabbare svarstiderna.  Bättre täckning och fler uppkopplingar gör att det går att spåra försändelser i realtid, vilket skapar mer effektiva ledtider och transporter.

Hamnar, lager och transporter kopplas upp och automatiseras, vilket ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Sensorer ger ökad kontroll, kortare ledtider, tydlig information och bättre överblick.  För frakt och lagerhållning skapar 5G fördelar genom större räckvidd, förmågan att ansluta fler enheter på mindre yta och möjlighet att skapa helautomatiserade lagercentraler tack vare de snabbare svarstiderna.  Bättre täckning och fler uppkopplingar gör att det går att spåra försändelser i realtid, vilket skapar mer effektiva ledtider och transporter.

När hela transportkedjan kopplas upp kan försändelser spåras från lager, under transport, via hamnar eller andra strategiska knutpunkter, hela vägen fram till sin slutdestination.  Genom att hela tiden få realtidsdata på var olika försändelser befinner sig kan vi detaljstyra att leveranser från olika delar av världen anländer i rätt tid för att direkt integreras i produktion eller användning. 

Att inte transportera mer än vad som behövs och vid rätt tidpunkt ger större möjlighet att skapa en mer effektiv produktion och minimera behoven av lagerhållning. Då transporter idag utgör en stor del av våra totala utsläpp ger detta också stora miljövinster. 

När hela transportkedjan kopplas upp kan försändelser spåras från lager, under transport, via hamnar eller andra strategiska knutpunkter, hela vägen fram till sin slutdestination.  Genom att hela tiden få realtidsdata på var olika försändelser befinner sig kan vi detaljstyra att leveranser från olika delar av världen anländer i rätt tid för att direkt integreras i produktion eller användning. 

Att inte transportera mer än vad som behövs och vid rätt tidpunkt ger större möjlighet att skapa en mer effektiv produktion och minimera behoven av lagerhållning. Då transporter idag utgör en stor del av våra totala utsläpp ger detta också stora miljövinster.