Datanätstjänster

Nordens mest kraftfulla stamnät

IP Tele2 Företag

Tillgängligt och flexibelt för ditt företag

Tele2 har levererat tjänster inom datanät i många år. Vi levererar till en bred marknad och driftsäkerhet är av största vikt för oss och våra kunder. Som datanätskund hos Tele2 kan du lita på att du får en pålitlig, snabb och enkel anslutning, där vi tar hand om tekniken.

Våra flexibla datanätslösningar inkluderar både IP-baserade tjänster och Ethernet för att passa alla typer av behov.

Du som kund får en lösning som är färdig att användas direkt vid leverans. Du väljer hastighet på den dedikerade förbindelsen och vi upprättar den sedan till vårt stamnät. Vi tar ansvar hela vägen, från installation och drift till kontinuerligt underhåll. Vi har ett redundant uppbyggt nät med multipla anslutningar i Tele2s infrastruktur och vid noder där trafik växlas över till samarbetspartners. Totalt sett har vårt datanät 99,995 % tillgänglighet under ett år, inklusive servicefönster.

Tele2s datanät produceras över egen fiber och våglängdssystem vilket innebär att vi snabbt kan uppgradera kapaciteten i vårt stamnät. Från Sverige har vi fysiskt separerade fiber mot centrala Europa samt tre fysiskt separerade förbindelser till USAs östkust, där vi byter trafik med ledande operatörer.

Eftersom vi transporterar all vår trafik (TV, mobilsamtal, internet, VPN o s v) är kraven på driftsäkerhet och redundans extremt höga. Därför har vi en design med dubbla 100 gigabits-trianglar mellan Göteborg, Stockholm och Malmö. Det innebär att vi kan tappa minst tre delsträckor utan någon som helst påverkan på trafiken.

 • Egen nätverksövervakning - NOC (Network Operations Center) som är bemannad dygnet runt.
 • Eget stamnät, till stor del luftburet och fullt redundant.
 • Delvis egenägda luftburna svartfiber med stor skalbarhet för uppgradering.

IP VPN knyter ihop verksamheten

Många företag har idag verksamhet på flera orter, geografiskt spritt över Sverige och världen. Oavsett hur många ni är eller var ni sitter kan vi hjälpa er att samarbeta som ett gemensamt kontor. Med IP VPN kan ni samordna företagets nätverk, vilket gör att ni kommunicerar snabbare, enklare och säkrare. 


Mer om IP VPN

Mobilt IP VPN – för det effektiva kontoret

Vår tjänst gör det enkelt för företag med spridda kontor att jobba över samma lokala datanätverk utan fasta kopplingar till varje enskilt kontor. Med Mobilt IP VPN 4G kan du och dina kollegor få tillgång till viktig affärsinformation helt trådlöst. Därmed möjliggörs också en enklare, snabbare kommunikation oavsett var i landet ni befinner er.

Mer om Mobilt IP VPN

Autentisering

I det mobila arbetslivet är det lika naturligt som självklart att dina applikationer och dokument är tillgängliga överallt, både internt och externt. Detta ställer höga krav på säkerhet där endast den som är behörig har tillgång till interna system och resurser.Mer om mobila tjänster

Ethernet - många kontor, ett nät

Med Ethernet från Tele2 Företag får ni en eller flera transparenta lager 2-förbindelser i vårt rikstäckande MPLS-nät. Antingen kopplar ni ihop kontoren direkt med varandra eller kopplar dessa mot en aggregerad punkt på t ex ert huvudkontor.

Ni får en skalbar tjänst som enkelt kan byggas om i takt med att era kommunikationsbehov förändras. Kommunikationen sker över vårt MPLS-nät enligt standard RFC2547, vilket ger högsta kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

DDOS Defense

DDoS Defense bygger på en marknadsledande lösning, installerad i stamnätsroutrarna på Tele2s nätverk där kapaciteten är som högst. DDoS Defense analyserar trafiken och lär sig att känna igen internetanslutningens normala trafikmönster. Tillsammans med ständigt uppdaterad information om attacksignaturer kan larm skapas vid avvikelser. Filter stoppar den skadliga trafiken redan i Tele2s nät, långt innan den når den skyddade tjänsten.

Ni får kontroll över trafiken i er internetanslutning och ett skydd som kompletterar era övriga system genom snabba och riktade åtgärder mot volymbaserade attacker, men utan att stoppa normala användare. Tjänsten är uppbyggd i flera nivåer för att enkelt kunna anpassas tjänsten företagets behov.

Brandvägg 

Så gott som alla företag och organisationer med anslutning till internet behöver en brandvägg som skyddar informationen på företagets lokala nät. Tele2 Företag erbjuder en brandväggstjänst i molnet som ett tillval till er internetanslutning eller IP VPN-lösning.

 • Brandväggen är i molnet
 • Trygghet dygnet runt
 • Kontinuerliga och automatiska uppdateringar
 • Ingen egen utrustning krävs
 • Er VPN-anslutning blir aldrig överbelastad

Tryggt och enkelt

Med en centraliserad brandvägg får ni en säker och redundant anslutning från ert nät till internet utan att behöva underhålla egen utrustning med konfiguration och uppdateringar, vilket kan vara komplext och kostsamt.

Slipp flaskhalsarna

Ni undviker de problem som kan uppstå med en traditionell brandväggslösning i VPN-lösningar med flera arbetsplatser, nämligen att all datatrafik från lokalkontoren och dess användare måste passera huvudkontoret. Detta kan medföra att huvudkontorets VPN-anslutning blir överbelastad, något som kan störa affärskritisk kommunikation med huvudkontoret.

Tele2 sköter allt

Den redundanta brandväggsutrustningen som övervakas kontinuerligt är placerad i våra säkra datahallar. Detta gör att tjänsten ger skydd 24 timmar om dygnet alla dagar, året om. Utöver driftsäkerheten uppdaterar vi all mjukvara i brandväggen vilket innebär snabbast möjliga skydd mot hot från internet och att ni undviker risken för felaktig konfiguration och installation vid uppgradering eller byte av brandvägg.

 • Flexibelt och snabbt Flexibelt och snabbt

  Flexibelt och snabbt

  "Om ett kontor tillfälligt behöver mer bandbredd ordnar Tele2 det på kort varsel. Det ger oss en enorm flexibilitet."


  Klas Elmby, CIO på Semcon

 • Hög servicegrad Hög servicegrad

  Hög servicegrad

  "Jag hade en projektledare från Tele2 som tillsammans med mig planerade alla övergångar på ett snyggt sätt. Förbindelsen bröts inte en enda sekund vid övergången."

  Lars Johansson, IT-chef på Just nu

 • Driftsäkert nät Driftsäkert nät

  Driftsäkert nät

  "Jag tycker att Tele2s styrka är nätverksövervakning. De har alltid bra koll. Oftast när vi ringer känner de redan till frågan och har börjat åtgärda det."

  Kenneth Weinberg, Driftchef på Bring Citymail