Datanätstjänster

Nordens mest 
kraftfulla stamnät

Nordens mest kraftfulla stamnät

Tele2 har levererat tjänster inom datanät i 23 år. Vi vet att få saker är så viktiga och funktionskritiska för dagens företagare som en pålitlig och snabb uppkoppling. Vi levererar till en bred marknad och driftsäkerhet är av största vikt för oss och våra kunder. Som datanätskund hos Tele2 kan du lita på att ni får en pålitlig, snabb och enkel anslutning, där vi tar hand om tekniken.

Vår core

Våra flexibla datanätslösningar inkluderar både IP-baserade tjänster och Ethernet för att passa alla typer av behov. Utmärkande för våra datanättjänster är att du som kund får en lösning som är färdig att användas direkt vid leverans. Ni väljer hastighet på den dedikerade förbindelsen och vi upprättar den sedan till vårt stamnät. Vi tar ansvar hela vägen, från installation och drift till kontinuerligt underhåll. Vi har ett redundant uppbyggt nät med multipla anslutningar i Tele2s infrastruktur och vid noder där trafik växlas över till samarbetspartners. Totalt sett så har vårt datanät 99,995 % tillgänglighet under ett år, och det inkluderar även våra servicefönster. Tele2s datanät produceras över eget fiber och våglängdssystem vilket innebär att vi snabbt kan uppgradera kapaciteten i vårt stamnät. Från Sverige har vi fysiskt separerade fiber mot centrala Europa samt tre fysiskt separerade förbindelser till USAs östkust, där vi byter trafik med ledande operatörer.

Eftersom vi transporterar all vår trafik (TV, mobil samtal, internet, VPN, osv) är kraven på driftsäkerhet och redundans extremt höga. Därför har vi en design med dubbla 100 gigabits-trianglar mellan Göteborg, Stockholm och Malmö. Det innebär att vi kan tappa minst tre delsträckor utan någon som helst påverkan på trafiken.

 • Egen nätverksövervakning - NOC (Network Operations Center) som är bemannad 24/7.
 • Eget stamnät. Till stor del luftburet och fullt redundant.
 • Delvis egenägda luftburna svartfiber med stor skalbarhet för uppgradering.

 

 • IP VPN - knyter ihop verksamheten

  Många företag har idag verksamhet på flera orter, geografiskt spritt över Sverige och världen. Oavsett hur många ni är eller vart ni sitter så kan vi hjälpa er att jobba som ett gemensamt kontor. Med IP VPN kan ni samordna företagets nätverk, vilket gör att ni kommunicerar snabbare, enklare och säkrare. 

 • Mobilt IP-VPN – för det effektiva kontoret

  Vår tjänst gör det enkelt för företag med spridda kontor att jobba över samma lokala datanätverk utan fasta kopplingar till varje enskilt kontor. Med Mobilt IP-VPN 4G kan alla medarbetare få tillgång till viktig affärsinformation helt trådlöst, och därmed möjliggörs också en enklare, snabbare kommunikation oavsett vart i landet de befinner sig.

 • IP SNIX - Säker kommunikation mellan flera företag

  IP SNIX skapar möjligheter för företag som regelbundet behöver kommunicera eller utbyta tjänster med andra företag – säkert, stabilt och bekvämt.  Krav på säkra kommunikations­möjligheter för regelbundna tjänsteutväxlingar som till exempel transaktioner, filöverföringar, e-betalning och kreditupplysningar ställer i sin tur höga krav på stabilitet och en garanterat säker hantering av information.

 • Kombi – länka samman lokalt och Internet

  För företag med, IP-VPN mellan kontor och som vill avlasta VPN-kopplingen genom att leverera publikt Internet i de lokala nätverken.

 • Autentisering

  I det mobila arbetslivet är det lika naturligt som självklart att dina applikationer och dokument är tillgängliga överallt. Både internt och externt. Detta ställer höga krav på säkerhet där endast den som är behörig har tillgång till interna system och resurser.

Bli kontaktad av våra rådgivare

Tack! Vi har tagit emot din förfrågan och återkommer till dig så fort vi kan!

Är du redan Tele2-kund och vill komma i kontakt med kundservice? Klicka här

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

Jag vill bli kontaktad: *

{{form.postMessage}}

Ethernet många kontor, ett nät

Med Ethernet från Tele2 förfogar ni över en eller flera transparenta lager 2-förbindelser i vårt rikstäckande MPLS-nät. Antingen kopplar ni ihop kontoren direkt med varandra eller kopplar dessa mot en aggregerad punkt på t ex ert huvudkontor. Ni får en skalbar tjänst som enkelt kan byggas om i takt med att era kommunikationsbehov förändras. Kommunikationen sker över vårt MPLS-nät enligt standard RFC2547, vilket ger er högsta kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.DDOS Defense

DDoS Defense från Tele2 bygger på en marknadsledande lösning som finns installerad i stamnätsroutrarna på Tele2s nätverk där kapaciteten är som högst. DDoS Defense analyserar trafiken och lär sig att känna igen internetanslutningens normala trafikmönster och tillsammans med ständigt uppdaterad information om attacksignaturer kan larm skapas vid avvikelser. Filter stoppar den skadliga trafiken redan i Tele2s nät, långt innan den når den skyddade tjänsten. Sammantaget erbjuder tjänsten detaljkoll på trafiken i er internetanslutning och ett skydd som kompletterar era övriga system genom snabba och riktade åtgärder mot volymbaserade attacker, men utan att stoppa normala användare. Tjänsten DDoS Defense är uppbyggd i flera nivåer för att ni själva skall kunna anpassa tjänsten efter företagets behov.Brandvägg

Så gott som alla företag och organisationer med anslutning till internet har behov av en brandvägg som skyddar informationen på företagets lokala nät. Tele2 erbjuder en brandväggstjänst i molnet som ett tillval till er internetanslutning eller IP VPN-lösning.

Tryggt och enkelt

Med en centraliserad brandvägg får ni en säker och redundant anslutning från ert nät till internet utan att behöva underhålla egen utrustning med konfiguration och uppdateringar, vilket kan vara komplext och kostsamt.

 

Slipp flaskhalsarna

Ni undviker också de problem som kan uppstå med en traditionell brandväggslösning i VPN-lösningar med flera arbetsplatser, nämligen att all datatrafik från lokalkontoren och dess användare måste passera huvudkontoret. Detta kan medföra att huvudkontorets VPN-anslutning blir överbelastad, något som kan störa affärskritisk kommunikation med huvudkontoret.

Tele2 sköter allt

Den redundanta brandväggsutrustningen som övervakas kontinuerligt är placerad i våra säkra datahallar. Detta gör att tjänsten ger skydd 24 timmar om dygnet alla dagar, året om. Utöver driftsäkerheten uppdaterar vi all mjukvara i brandväggen vilket innebär snabbast möjliga skydd mot hot från internet och att ni undviker risken för felaktig konfiguration och installation vid uppgradering eller byte av brandvägg.

 

Fördelar med brandvägg från Tele2

 • Brandväggen är i molnet
 • Trygghet dygnet runt
 • Kontinuerliga och automatiska uppdateringar
 • Ingen egen utrustning krävs
 • Er VPN-anslutning blir aldrig överbelastad
 • Flexibelt och snabbt Flexibelt och snabbt

  Flexibelt och snabbt

  "Om ett kontor tillfälligt behöver mer bandbredd ordnar Tele2 det på kort varsel. Det ger oss en enorm flexibilitet."


  Klas Elmby, CIO på Semcon

 • Hög servicegrad Hög servicegrad

  Hög servicegrad

  "Jag hade en projektledare från Tele2 som tillsammans med mig planerade alla övergångar på ett snyggt sätt. Förbindelsen bröts inte en enda sekund vid övergången."

  Lars Johansson, IT-chef på Just nu

 • Driftsäkert nät Driftsäkert nät

  Driftsäkert nät

  "Jag tycker att Tele2:s styrka är nätverksövervakning. De har alltid bra koll. Oftast när vi ringer känner de redan till frågan och har börjat åtgärda det."

  Kenneth Weinberg, Driftchef på Bring Citymail