Mobility

Mobile Device Management

Mobile Device Management gör det möjligt för företag att säkert hantera medarbetarnas mobila terminaler, applikationer, inställningar och säkerhetsdetaljer via OTA (over-the-air).

Bring your own device - vad är det?

Att medarbetarna tillåts ta med egen hårdvara och använda den för att få tillgång till privilegierad företagsinformation och applikationer, även kallat BYOD (Bring Your Own Device), blir allt vanligare.

Många menar att rätt reglerad BYOD gör att företaget uppfattas som en flexibel och attraktiv arbetsgivare. Tele2 Integration Services hjälper er med den nödvändiga infrastrukturen för BYOD, inklusive kopplingspunkter, kontrollfunktioner, säkerhet och nätverkshantering samt kan kopplas till en MDM-lösning.

MDM (Mobile Device Management) från Tele2:

  • Minskar förvaltningskostnaderna för mobila enheter genom att man använder ett centraliserat verktyg för styrning och administration av hårdvaran.
  • Tillgänglig over-the-air så administration av hårdvaran kan ska helt via fjärrstyrning.
  • Plattformen stödjer iPhone, Android, Symbian och Windows Mobile Platforms och även om organisationens hårdvarupark ligger på olika operativsystem så hanteras samtliga enheter via samma MDM-plattform.
  • Plattformen stödjer uppgraderingar och förändringar i operativsystemen.
  • Enheterna kan styras både individuellt eller som en del av en flotta. Konfigurationer kan göras till alla enheter samtidigt med ett enda kommando och specifika inställningar för en enskild enhet görs lika enkelt.
  • Regelbunden, automatiserad back-up av enheterna.

Informationen på Smartphones och andra mobila enheter kan vara oersättlig och konfidentiell, det kan också vara viktigt för organisationen att skydda mot skadlig programvara eller styra vilka applikationer som installeras på enheterna.