REACH FOR CHANGE

Tillsammans med sociala entreprenörer utvecklas innovativa lösningar som gör livet bättre för barn och unga

Tele2 + Reach for Change

I över tio år har Tele2 samarbetat med organisationen Reach for Change's stödprogram för sociala entreprenörer. Tillsammans har vi bland annat förbättrat tillvaron för över 4 miljoner barn och ungdomar samt genomfört specifika projekt i Sverige till exempel för nyanlända och ensamkommande barn och unga.

Under 2022 har Tele2 och Reach for Change förlängt sitt samarbete i ytterligare tre år, fram till 2025. Samarbetet ligger i linje med vår ambition att bidra till att uppnå FNs Globala Mål, där Mål 17 fokuserar på vikten av att genom olika former av partnerskap bidra till en hållbar utveckling.

Om Reach for Change

Reach for Change är en ideell organisation som verkar för att skapa en bättre värld för barn och ungdomar och är övertygad om att enskilda personer kan förändra världen. Men för att förverkliga deras innovativa idéer och verkliga passion behöver dessa personer ofta stöd och någon som tror på dem, och kan hjälpa till så att idéerna blir till verklighet. Det är här Reach for Change kommer in i bilden.

Reach for Change erbjuder dessa lokala sociala entreprenörer, som är i uppstartsskedet, ett långsiktigt stödprogram samt hjälp och stöd i att utveckla sina idéer till hållbara sociala företag som verkligen gör skillnad. Bara under 2020 var 90 procent av organisationens alumnis fortfarande verksamma och 93 procent av dem fortsätter även att växa.

Som medgrundare har Tele2 sedan starten 2010 hjälpt till att stötta 1200 sociala entreprenörer i 18 länder i Europa och Afrika, vilka i sin tur har gett över 4,3 miljoner barn och ungdomar ett bättre liv. Tele2 bedriver även mer operativa projekt och praktisk rådgivning där vi stöttat Reach for Changes lokala verksamheter i Sverige, Ryssland, Litauen, Lettland och Kroatien, och haft en positiv inverkan på över 2 miljoner barn och ungdomar på dessa marknader.

Läs mer om Reach for Change

Vårt samarbete består av fyra delar:

Experthjälp

Tele2 ger experthjälp till en utvald social entreprenör från stöd­programmet i ett år.

Under 2022 var det organisationen Locker Room Talk som fick extra stöd av Tele2.

Mobiluppkoppling

Samtliga sociala entreprenörer hos Reach for Change erbjuds gratis mobiluppoppling från Tele2.

Utbildning

Tele2s medarbetare leder workshops och utbildningar inom deras expertområden. Dessutom involveras medarbetare i specifika uppdrag för Reach for Changes sociala entreprenörer; allt från hemsideutveckling till säljstrategier.

Opinionsbildning

Genom opinionsbildning arbetar Tele2 och Reach for Change gemensamt och aktivt för att öka kännedom om socialt entreprenörsskap och "tech som möjliggörare". Det görs med häjlp av bland annat rundabordssamtal och events.

Du behöver godkänna  om du vill visa den här typen av innehåll från Tele2

Locker Room Talk skapar en trygg lagkultur

Varje år erbjuder Tele2 ett särskilt stöd till en utvald social entreprenör. 2022 är det Locker Room Talk som får extra stöd. Med hjälp av mobiluppkoppling och surfplattor genomför Locker Room Talk utbildningar i exempelvis omklädningsrum för att skapa en stark gruppkemi och trygg lagkultur.

Mer om Locker Room Talk

Stödprogram hos Reach for Change

Reach for Change har ett antal stödprogram för sociala entreprenörer. Ett exempel är inkubatorprogrammet, som hjälper entreprenörerna att utveckla sina idéer för att växa och att öka intäkterna. Programmen varar normalt i tre år och består vanligtvis av kapacitetsuppbyggnad, nätverksanslutningar och i vissa fall även bidragsfinansiering.

Mer om stödprogrammen