Prisjustering

Vi ser årligen över våra priser med hänsyn till inflation, leverantörskostnader och annat som påverkar kostnadsförändringar i samhället. Det gör vi för att kunna fortsätta investera i våra fasta och mobila nät, samtidigt som vi utvecklar tjänster och förbättrar vår service.

Prisjusteringen träder årligen i kraft från den 1 mars för abonnemang som startat före den 1 oktober föregående år och du som kund kommer alltid att få information om ditt pris blir justerat och vad eventuell förändring kommer att bli, i god tid innan justeringen träder i kraft. Har du abonnemang med bindningstid behåller du givetvis ditt utlovade pris under bindningsperioden.

Frågor och svar

För att kunna fortsätta investera i våra nätverk och produkter samtidigt som vi utvecklar tjänster och förbättrar vår service gör vi prisjusteringar för att anpassa våra priser efter inflation, leverantörskostnader och annat som påverkar kostnadsökningarna i samhället.

Vi anpassar våra priser efter inflation, leverantörskostnader och annat som påverkar kostnadsökningarna i samhället.

Om ditt pris justeras får du information från Tele2 i god tid via mejl, sms eller brev innan justeringen i träder kraft.

För kunder med förtidsfakturering kommer det nya priset synas en månad innan prisjusteringen träder i kraft. För kunder med efterskottsfakturering kommer det nya priset synas en månad efter prisjusteringen trätt i kraft.

Prisjusteringar sker först efter bindningstidens slut.

Ja, ett kampanjpris kan justeras, men inte under bindningstid.

Priset på din tjänst påverkas av ett antal faktorer, där en av faktorerna är inflationen. När vi tar hänsyn till inflationen används ett årligt genomsnitt av Konsumentprisindex som mäter Sveriges prisutveckling för den privata konsumtionen, och är ett mått som vanligtvis använts vid inflationsberäkningar. Läs mer om konsumentprisindex på Statistikmyndigheten SCB - Konsumentprisindex (KPI). Vi justerar utöver det med leverantörskostnader och annat som påverkar kostnadsökningarna i samhället.

Utöver inflation, kan ditt pris justeras efter ökande leverantörskostnader och annat som påverkar kostnadsökningar för att leverera just din tjänst.

Tele2 strävar alltid efter en så rättvis och rimlig prisjustering som möjligt. Vid väldigt små eller höga förändringar i inflation kan både högre och lägre höjningar jämfört med inflation göras, vilket bedöms tillsammans med övriga kostnadsökningar utefter aktuell situation.

Har du en annan fråga?