Skydda dig mot virus och intrång

Att få virus på en internetansluten enhet är ett vanligt fenomen. När du ansluter dig till internet bör du skydda din dator från de vanligaste nätattackerna med hjälp av virusskydd och en brandvägg. På grund av de virus och trojaner som sprids över internet har vi valt att blockera vissa portar.

Tele2 Trygg Surf - ett tillval

Vi erbjuder Tele2 Trygg Surf, en tillvalstjänst som bland annat innehåller virusskydd och brandvägg för din dator, mobil och surfplatta.

Blockering av portar och access

Vi har valt att blockera eller begränsa vissa TCP- och UDP-portar som kan användas för att ta kontroll över din dator, som sänder skräppost eller står för annan skadlig aktivitet.

Följande portar är idag begränsade eller spärrade:

TCP 25
UDP 25
TCP 135-139
UDP 135
TCP 445
UDP 445
TCP 593
UDP 593
TCP 12345
UDP 31337

För att öka säkerheten för våra kunder och övriga internetanvändare har vi enligt gällande avtalsvillkor, rätt att:

  • Ändra listan över blockerade eller begränsade internetportar.
  • Blockera en internetaccess eller möjligheten att sända e-post över SMTP om aktuell dator används för att skicka skräppost.
  • Blockera portar använda för SMTP-trafik via någon annan internetoperatör, och öppna SMTP-servrar som kan återfinnas på internet.
  • Koppla ur eller ta bort tilläggstjänster eller accessen till internet i enlighet med reglerna i Tele2s säkerhets- och etikregler. Begränsa eller neka access till alla internetadresser eller internetportar som inte följer svensk lag.

Frågor och svar

Se till att använda ett lösenord till din wifi-router.

De som utför dataintrång använder oftast öppna och publika nätverk, till exempel på caféer, restauranger eller andra offentliga platser, vilket gör att det är viktigt att se till att man skyddar sina wifi-nätverk med hjälp av brandväggar och lösenord.

För att skydda din egen dator, mobiltelefon och surfplatta så erbjuder vi Tele2 Trygg Surf.

Har du en annan fråga?