Kom igång med Huawei B535-235a

På den här sidan hittar du information om hur du kommer igång med din mobila bredbands router Huawei B535-235a

Koppla in och anslut

1. Sätt i ett lämpligt SIM-kort i SIM-kortplatsen.
2. Anslut routerns nätadapter till en strömkälla. Routern startar automatiskt och ansluter till internet.

B535-235_1

3. Anslut Wi-fi-enheten till routerns Wi-fi-nätverk. Standardnamn och -lösenord för Wi-fi finns på routerns namnplatta.
Om du använder en dator ska du ansluta datorn till LAN-porten på routern med en nätverkskabel.

B535-235_2

4. Logga in på den webbaserade hanteringssidan för att hantera routern, t.ex. för att ändra Wi-fi-namnet och lösenordet.

Detaljer om standard-IP-adressen och lösenordet för inloggning finns på routerns namnplatta. Alternativt kan du skanna QR-koden i diagrammet för att ladda ned Huaweis app för hantering av smarta enheter.

B535-235_3

Översikt

B535-235_4

1. Indikator för nätverksstatus
Lyser cyan: Ansluten till LTE-nätverk.
Lyser blå: Ansluten till 3G-nätverk.
Lyser röd: Inte ansluten till nätverket.

2. Wi-fi indikator
Lyser: Wi-Fi är aktiverat.
Blinkar: En HUAWEI HiLink-enhet som kan parkopplas har detekterats. Tryck på
H-knappen på routern. Wi-fi-indikatorn blinkar snabbare och enheten ansluter
till routerns Wi-Fi-nätverk.

3. Indikator för nätverksport
Lyser: LAN är anslutet men inga data överförs.
Blinkar: LAN är anslutet och data överförs.

4. Indikator för signalstyrka
Ju fler signalstaplar, desto starkare signal.

5. Strömknapp
Håll intryckt för att slå på eller stänga av routern.

6. H-knapp
När Wi-fi är aktiverat trycker du för att aktivera WPS- eller HiLink-anslutning.

7. Återställningsknapp
När routern är på använder du ett nålliknande föremål för att hålla
återställningsknappen intryckt tills strömindikatorn börjar blinka. Släpp upp
knappen för att återställa routern till fabriksinställningarna.

8. LAN/WAN-port
• Anslut en LAN-enhet till routern för att få åtkomst till internet, t.ex. en dator
eller switch.
• Anslut routern till en väggmonterad Ethernet-port för åtkomst till internet.

9. Port för fast telefon
Anslut till en telefon.

10. Portar för externa antenner
Installera externa antenner för att förbättra signalmottagningen.

Har du en annan fråga?