Kom igång med WiFi Hub C2

På den här sidan hittar du information om hur du kommer igång med routern WiFi Hub C2 och vad paketet innehåller.

Paketet innehåller


Förpackningen innehåller - C3

1. Innan du börjar installationen, kontrollera gärna förpackningens innehåll för att säkerställa att allt finns med.

2. Tänk på att placeringen av routern påverkar prestandan i ditt trådlösa nätverk. Placera den därför så centralt som möjligt, stående så att luft kan cirkulera runt den så att den inte blir för varm och med fronten utåt.

3. Undvik att ha routern skymd. Placera den ej för nära golvet, taket eller i ett skåp. Det försämrar mottagningen. Använd kablarna som följer med i förpackningen. Gamla kablar, eller kablar som är ämnade för annan utrustning, kan försämra din uppkoppling.

Så här kopplar du in routern

Koppla in de medföljande kablarna enligt bilden nedan så är du snart igång med din bredbandstjänst.

Koppla in - C3

1. Skruva loss skyddshylsan som eventuellt täcker hålet märkt DATA i ditt Tele2uttag som sitter i väggen.

2. Anslut modemkabeln till det uttag på routern som är märkt COAX och den andra änden i DATA-uttaget.

3.Anslut nätadaptern till strömingången märkt POWER på routern. Anlsut den andra änden till ett eluttag.

4.På routern finns en On/Off-knapp, kontrollera att den är intryckt. Lamporna på fronten börjar nu att blinka. Första gången routern startas kan det ta upp till 10 minuter. När lampan som ser ut som en jordglob lyser med ett fast grönt sken är bredbandet färdigt att använda. Om allt fungerar som det ska kommer lamporna på fronten efter en stund att släckas och powerlampan börjar lysa blått.

Internetlampa - C3

Wifi-uppgifter

  • Namnet på det trådlösa nätverket som du skall ansluta till är i formatet Tele2_XXXXXX, där XXXXXX är din routers unika namn.
  • Du hittar det trådlösa nätverkets namn (”Wifi-namn”) samt lösenordet till ditt trådlösa nätverk (”Wifi-lösenord”) på baksidan av din router.
  • Enklast ansluter du till nätverket genom att scanna QR-koden (som finns på etiketten med wifi-uppgifterna samt på baksidan av din router) med en smartphone.
  • Om du har en enhet som stöder WPS, exempelvis din trådlösa dammsugare, kan du ansluta den utan att ange lösenord genom att använda WPS-knappen.

Wifi uppgifter - C3

Wifi aktiverat - C3

Koppla in dator med nätverkskabel

1. Anslut nätverkskabeln ena kontakt till någon av LAN-portarna märkta 1, 2, 3 eller 4 på routerns baksida.
LAN-port 4 (grå) stödjer länkhastigheter upp till 2,5 Gbit/s medan LAN-port 1 –3 (gula) stödjer länkhastigheter upp till 1 Gbit/s.
2. Anslut den andra änden till datorns nätverksuttag.
3. Testa att din internet uppkoppling fungerar genom att starta din dator och surfa in på exempelvis Bredbandskollen.se.

Tips!

Routern har fyra stycken LAN-portar vilket gör att du kan ansluta till exempel fler datorer, mediaserver eller nätverksskrivare med nätverkskabel.

Koppla in med nätverkskabel - C3

Manualer och guider

Snabbguide Tele2 WiFi Hub C2

Har du en annan fråga?