Kom igång med ZTE MF971LS

På den här sidan hittar du information om hur du kommer igång med din mobila bredbands router ZTE MF971LS

Översikt av routern

ZTE MF971LS - Enheten
ZTE MF971LS - Förklarling av enheten hela

Sätta i SIM-kortet

Kontrollera att du har rätt SIM-kort enligt bilden nedan. ZTE MF971LS använder sig av ett micro-SIM.

ZTE MF971LS - SIM-kort

1. Öppna micro-SIM-kortplatsluckan.

ZTE MF971LS - Installera 1

2. Sätt in micro-SIM-kortet.
3. Stäng micro-SIM-kortplatsluckan.
4. Tryck på strömknappen och håll kvar tills skärmen tänds för att starta enheten. När enheten har initierats kontrollerar du att ikonerna på skärmen visar normal status.

ZTE MF971LS - Installera 2

Anslut till Wifi

ZTE MF971LS - Anslut till Wifi

Ansluta till internet med USB-kabel

ZTE MF971LS - Anslut med USB-kabel

Ändra routerinställningarna

ZTE MF971LS - Ändra inställningar

Har du en annan fråga?