Tele2 Cloud - Lagra filer och bilder från datorn

Säkerställ att du har kvar dina filer och bilder även om något händer med din dator.

Överför filer, mappar eller bilder till den säkerhetskopierade mappen (Back up mappen) så att dessa filer, mappar och bilder som finns lokalt på din dator även lagras i molnet. Det betyder att dina filer, mappar och bilder kommer finnas kvar även om något händer med din dator.

Tänk på att om du raderar en fil eller bild lokalt så raderas denna fil eller bild även från den säkerhetskopierade mappen. Denna mappen synkroniseras alltså automatiskt och lagrar samma filer och bilder som finns på din dator eller surfplatta.

Vill lagra filer eller bilder i molnet, men radera samma filer eller bilder lokalt på datorn för att spara utrymme så kan du läsa hur du gör på sidan Frigör lagerutrymme på din dator.

Har du en annan fråga?