God man, förvaltare och ombud

Här har vi samlat information kring godmanskap, förvaltarskap och ombud.

Upprätta godmanskap eller förvaltarskap

För att du ska kunna upprätta ett godmanskap eller förvaltarskap behöver du kontakta överförmyndarnämnden. Tele2 tillhandahåller inte några intyg gällande godmanskap eller förvaltarskap.

Fullmakt för ombud

Vill du att någon familjemedlem eller vän ska ha möjlighet att kunna göra förändringar i avtal, eller hjälpa till i övriga frågor, så behövs inte något godmanskap eller förvaltarskap. Ni fyller i fullmaktsblanketten för ombud nedan och skickar in den via brev till oss.

Fullmaktsblankett för ombud

Välj åtgärd

Intyget för godmanskap, förvaltarskap eller ombudsfullmakt kan skickas in som mejl till komplettera@tele2.com eller brev till postadressen nedan.

Tele2 Sverige AB
106 66 Stockholm

Från det att vi har mottagit intyget tar det cirka 2 - 5 arbetsdagar innan det blir registrerat hos oss.

Om en förändring eller avregistrering gjorts i ett godmanskap, förvaltarskap eller ombudsfullmakt skickar du intygsförändringen till tele2-info@tele2.com eller via brev till postadressen nedan.

Tele2 Sverige AB
106 66 Stockholm

Har du en annan fråga?