Kom igång - utrustning från Tele2

Installera router

På den plats där din fiber kommer in i huset finns en så kallad mediaomvandlare.

  1. Anslut din trådlösa router från Tele2 till valfri port i mediaomvandlaren med en nätverkskabel.
  2. På baksidan av den trådlösa routern ska nätverkskabeln anslutas i den röda porten märkt ”WAN”.
  3. Slå på strömmen på routern. Inom 15 minuter kan du börja använda ditt bredband. Powerlampan lyser orange under uppstartsfasen. När internetlampan lyser grönt är bredbandet klart att användas!

KS-Villafiber-illustration-inkoppling-L1-utan-tv

Installera tv-tjänst

  1. Anslut Tv Hub till ledig nätverksport på din Tele2-router med en nätverkskabel.
  2. Koppla HDMI-kabeln mellan Tv Hub och din tv.
  3. Tv-tjänsten aktiveras automatiskt inom några minuter efter det att du slår på strömmen på Tv Hub.
  4. Har du beställt en trådlös tv-brygga, hittar du instruktioner i installationsguiden som följer med utrustningen.

KS-Villafiber-illustration-inkoppling-L1

Installera telefoni

  1. Anslut telefonen till routern genom att koppla loss telefonkontakten från telekabeln, anslut sedan telekabeln till routerns telefoni-uttag nummer 1.
  2. Voice-lampan ska nu lysa grönt. Lyft luren och kontrollera att du hör en kopplingston. Nu kan du börja ringa!

I installationsguiderna som följer med utrustningen från Tele2 kan du läsa mer om hur du kommer igång med dina tjänster.

Har du en annan fråga?