Playbibliotek - Tv Hub

I din Tele2 Tv Hub kan du när som helst titta på innehållet i Playbiblioteket. Vilket innehåll du har tillgång till beror på vilket kanalpaket du abonnerar på.

Playbibliotek - Tv Hub

  1. Tryck på hemknappen på fjärrkontrollen.
  2. På startsidan skrollar du ner till kategorin Playbibliotek. För att se fler kanaler skrollar du vidare åt höger.
    I kategorin Playbibliotek kan du leta efter innehåll inom Film och Serier eller från en specifik kanal till exempel SVT och TV4 med flera, alla kanalerna hittar du under Playbibliotek. Vilket innehåll du har tillgång till beror på vilket kanalpaket du har.
  3. Tryck på OK-knappen genom att trycka på mitten på den runda styrplattan på fjärrkontrollen.
  4. Välj önskat program. Här kan du läsa om programmet och även få rekommendationer inom samma genre.
  5. För att börja titta på det valda programmet så tryck på OK-knappen (runda styrplattan) på fjärrkontrollen.

Har du en annan fråga?