Så ser du HDTV

HDTV är en förkortning för High Definition TV - högupplöst tv. En HDTV-sändning ger upp till fem gånger skarpare bild än vanlig digital tv-sändning. HDTV sänds alltid med digitalt ljud och i 16:9-format (widescreen).

Kom igång med HDTV

Alla kanaler sänder inte i HD-kvalitet. I vår kanalöversikt kan du se om kanalen du vill se sänder i HD eller inte.

Kanalöversikt

För att kunna se HDTV från Tele2 behöver du:

  • Ett antennuttag som är uppgraderat för Bredband (gäller dig med FiberKoax)
  • Ett digital-tv-abonnemang hos oss
  • En HDTV-box alternativt en tv med inbyggd box som klarar av HDTV (tv-modul för HD.) Din tv måste klara HDCP för att du ska kunna dra full nytta av din HDTV-box. Du får inte ut HDTV-kvalitet från boxen med komposit, S-video (SVHS) eller SCART. Våra HD-boxar är utrustade med HDMI-utgång
  • Din tv behöver ingång för DVI eller HDMI

För att dra full nytta av den höga bildkvaliteten bör din tv vara HD Ready-märkt. Du kan se kanalerna även utan HD ready-märkt tv, men med lägre bildkvalitet.

Upplösning på vår HDTV

Vi vidaresänder det format som programbolagen väljer. Tele2s HD-boxar klarar både 720p och 1080i. I dagsläget finns det ingen kanal i vårt utbud som sänder med upplösningen 1080p.

MPEG-2 och MPEG-4

Med HD-kanalernas intåg så ändrades den standard som tv-kanalerna hade för komprimering från MPEG-2 till MPEG-4. Rent praktiskt märker inte tv-tittaren någon skillnad men med MPEG-4 komprimeras bilden hårdare vilket gör det möjligt att sända fler tv-kanaler på samma utrymme utan att ge avkall på vare sig bild- eller ljudkvalitet.

Pairing

Pairing innebär att serienumret på programkortet knyts till en digitalbox eller tv-modul för HD så att de kan användas tillsammans.
Du kan undersöka om din HD-utrustning har en aktiv pairing genom att ställa dig på SVT 1 HD (kanalplats 21). Om du får bild så har du en aktiv pairing. Om SVT 1 HD har svart bild eller felmeddelande "Ingen åtkomst" kan du ta kontakt med vår Kundservice för att få utrustningen pairad (detta gäller endast om du har en digtalbox eller tv-modul för HD).

Frågor och svar

HDCP står för High-bandwidth Digital Content Protection och används för att skydda digitalt innehåll som sänds över DVI eller HDMI.

HDMI står för High-Definition Multimedia Interface. Det är ett digitalt överföringssystem för ljud och bild.

HDMI-kabel är en bildöverföringskabel. När du kopplat den mellan din digital-tv-mottagare och din tv överförs både bild och ljud genom den. HDMI-kabeln klarar av att föra över HD-signaler från din digital-tv-mottagare.

Din tv behöver ingång för DVI eller HDMI.

Din tv måste klara HDCP för att du ska kunna dra full nytta av din HDTV-box. Du får inte ut HDTV-kvalitet från boxen med komposit, S-video (SVHS) eller SCART. Tele2s HD-boxar är utrustade med HDMI-utgång.

Mer om HD

Vi vidaresänder det format som programbolagen väljer. I dagsläget har vi ingen kanal i vårt utbud som sänder med upplösningen 1080p eller högre.

Alla våra våra HD-boxar klarar både 720p och 1080i. Tv Hub klarar till och med 4K HDR.

1080i
Detta är den ena av de två HDTV-upplösningarna. Den lämpar sig särskilt bra till detaljerade bilder som film. En bildsignal med 1080 linjer uppdelade på två delbilder med 540 linjer vardera, i står för interlaced.

720p
Detta är den andra av de två HDTV-upplösningarna. Den lämpar sig särskilt bra till rörliga bilder som sport. 720p är en bildsignal med 720 linjer utan delbilder, så kallad progressive scan.

Programbolagen styr vilken upplösning deras kanaler sänds i. I nuläget har vi inga kanaler som sänder i så hög upplösning. Tele2 Tv Hub har stöd för 4K HDR.

Mer om Tv Hub

Pairing innebär att serienumret på programkortet knyts till en digitalbox eller TV-modul för HD så att de kan användas tillsammans. Tele2 använder sig av detta för att förhindra illegal spridning samt för att vissa programbolag/upphovsrättsägare kräver ökad säkerhet.

Du kan undersöka om din HD-utrustning har en aktiv pairing genom att ställa dig på SVT 1 HD, om kanalen har svart bild eller felmeddelande Ingen åtkomst tar du kontakt med kundservice för att få utrustningen pairad (detta gäller endast om du har en digtalbox eller TV-modul för HD). Pairing gäller bara för digitalboxar som kräver programkort.

Har du en annan fråga?