Tele2 Tv Hub - Versionsnyheter

Här hittar du information och detaljer om den senaste mjukvaruversionen av Tele2 Tv Hub. Vi presenterar också information om tidigare versionssläpp.

Aktuell version

MW: CHM-SW-4.97.6
App: 5.2.8000
Lanseringsdatum: 2024-03-21

Nytt

  • Profiler är nu lanserade på Tv hub
  • Möjlighet att välja kanaler att spela in serieinspelningar ifrån
  • En del förbättringar i felmeddelanden
  • Diverse buggfixar

Tidigare version

MW: CHM-SW-4.97.6
App: 5.1.5000
Lanseringsdatum: 2023-12-07

Nytt

  • Uppdatering av VOD-spelare till nyare version för bättre stabilitet och möjlighet till fler funktioner i framtiden
  • Fix för vissa ”Starta-om”-felmeddelanden
  • Fix för att rätta till att tumnagelbilder ibland hamnar i osynk.

Har du en annan fråga?