Tele2 Tv Hub - Versionsnyheter

Här hittar du information och detaljer om den senaste mjukvaruversionen av Tele2 Tv Hub. Vi presenterar också information om tidigare versionssläpp.

Aktuell version

MW: CHM-SW-4.97.6
App: 5.1.2000
Lanseringsdatum: 2023-10-03

Nytt

 • Utseende - Dynamic Topp-meny
 • Utseende - Sök
 • Bättre loggning
 • Inspelningsförbättringar
 • Manuella inspelningar tar nu med namnet, inte bara ”Manuell- klockslag”
 • Förbättring av gammal kod
 • Buggfixar

Tidigare version

MW: CHM-SW-4.97.6
App: 4.97.1000
Lanseringsdatum: 2023-06-30

Nytt

 • Bytt färg från vit till blå bakgrund på "korten" i bakgrunden
 • Tittar du fortfarande-funktion
 • Förbättring av scrollning
 • Förändrad upplevelse i programguiden
  • Förändringar i topp-menyn
  • Kommer ihåg senaste val i programguiden
 • Allmänna förbättringsåtgärder i prestanda
 • Diverse buggfixar
 • Säkerhetsfixar

Har du en annan fråga?