Ring och surfa med ett riktigt snabbt mobilnät

Idag finns fyra olika nät i Sverige – 2G, 3G, 4G och 5G. 2G-nätet används i första hand för röstsamtal medan 3G-nätet hanterar både samtals- och datatrafik. 5G är den nya generationens mobilnät som i första hand används för datatrafik. 5G finns i många varianter beroende på vilka frekvensband som används. Tele2 bygger i första hand 5G+ (så kallat "riktig 5G") men i vissa områden även annan 5G.

Wifi-samtal ger skarpare samtal Om du har wifi-samtal aktiverat ringer du över wifi-nätverket istället för mobilnätet. Bra till exempel när du har sämre eller ingen täckning alls.

Mer om täckningskartan

Normalhastighet för datatrafik

 • 2G: 0,1 – 0,2 Mbit/s

 • 3G:  2 - 10 Mbit/s

 • 4G:  10 - 80 Mbit/s

 • 5G:  10 - 100 Mbit/s

 • 5G+:  200 - 600 Mbit/s

Intervall för normalhastigheter anges som ett genomsnitt för hela mobilnätet och det är därför du som användare kan uppleva både högre och lägre hastigheter. Normalhastigheten utgör ingen garanti för vad den enskilda användaren faktiskt får vid varje tillfälle, utan är en uppskattning av vad användaren normalt kan förvänta sig.

Hastigheten varierar beroende på en mängd olika faktorer som till exempel:

 • Geografiska förhållanden

 • Om du befinner dig inomhus eller utomhus

 • Tjocklek på inner- och ytterväggar eller typ av fönster

 • Hur många som samtidigt ringer eller surfar inom samma område

 • Vilken mobil, surfplatta, modem eller router du använder

 • Vilket mobilabonnemang eller mobila bredband du har

Tre nivåer av täckningkvalitet

Bastäckning (grundläggande utomhustäckning) Här finns möjlighet att ringa och surfa utomhus under förutsättning att du inte försämrar mottagningen genom att ha mobilen till exempel i handen, fickan eller väskan.

God täckning Här finns goda möjligheter att ringa och surfa utomhus. Det kan även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha mobilen till exempel i handen, fickan eller väskan.

Mycket god täckning Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas dock av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Drift och felsök

Här har vi samlat information om drift och felsök på våra fasta och mobila tjänster.

Drift och felsök