Båtar

Priser vid uppkoppling mot satellit

Uppkoppling mot satellit

Prislistorna för alla länder avser uppkoppling mot operatörer i respektive land. Om du befinner dig på båt eller flygplan kan uppkoppling ske mot satellit och då gäller andra priser.

Priser vid uppkoppling mot satellit