Storbritannien

Företagskund? Se priser här

Landskod +

Priser i Storbritannien

Uppgifter om priser för Storbritannien saknas för närvarande.
Ringa samtal till Sverige:Prisuppgift saknas
Ringa samtal inom landet:Prisuppgift saknas
Startavgift:Prisuppgift saknas
Ta emot samtal:Prisuppgift saknas
Skicka SMS:Prisuppgift saknas
Skicka MMS:Prisuppgift saknas
Data:Prisuppgift saknas
Debiteringsintervall: Saknas. Minsta debitering för Data: Saknas

Priser från Sverige till Storbritannien

Uppgifter om priser från Sverige till Storbritannien saknas för närvarande.

Samtalspriser från Storbritannien till andra länder

RegionStartavgiftMinutpris
Minsta debiteringsintervall för samtal är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. Samtal och sms till betalnummer, satellitdestinationer och andra specialnummer debiteras enligt den utländska operatörens taxa plus en administrativ avgift om 20%.

Datapaket till Europa utanför EU/EES

  • 1 GB för 199 kr: skicka UEU1GB till 72661

  • 5 GB för 299 kr: skicka UEU5GB till 72661

Du kan köpa till extra data tidigast 30 dagar innan du vill använda den. När du börjar använda den extra datamängden i den region du befinner dig i är datamängden tillgänglig i 14 dagar.

Tips! I våra obegränsade mobilabonnemang kan det ingå en viss mängd mobildata utomlands. Logga in i Mitt Tele2 och se vad som ingår för dig.

Man som fotar horisonten med mobilen

Semestersurfa i Storbritannien

  • 50 GB i 24 timmar för 199 kr: skicka 24UK till 72661

  • 50 GB i en vecka för 399 kr: skicka 50UK till 72661

Semestersurf kan köpas tidigast 30 dagar innan du vill använda den. Timmarna, 24 timmar respektive 168 timmar för en vecka, räknas från när du först börjar surfa utomlands.