04 APR 2022

Vattentäta och vattentåliga mobiler

När du ska välja ny mobil har du säkert sett IP65, IP67 eller IP68 i specifikationerna och undrar kanske vad det är för skillnad mellan IP67 och IP68. Här reder vi ut de olika begreppen kring IP-klassificeringar.

Vad betyder IP-klassificeringen?

För att reda ut det här börjar vi från början. IP-klassning, eller kapslingsklass som det också kan kallas, har funnits länge. Det är en märkning av fuktskydd för hur elektriska produkter kan användas i miljöer där damm, fukt, rost eller vatten kan tränga in. Det är till exempel inte lämpligt att eluttag och elapparater för inomhusbruk används utomhus.

IP står för International Protection. De följande två siffrorna står för hur tät kapslingen är mot damm och vatten. Ibland används även ett X i klassningen. Beroende på placering av X:et så betyder det helt enkelt att produkten inte är testad för damm eller vatten. Men med största sannolikhet klarar en mobil som är testad endast mot vatten också damm utan problem.

Skydd mot damm

Den första siffran efter IP representerar skyddsnivån mot damm och anges med ett värde från 0-6, där 0 är helt oskyddad och 6 är dammtät. Ju högre siffra, desto bättre skydd mot damm.

Skydd mot vatten

Andra siffran efter IP representerar skyddet mot vattenintrång och anges med ett värde från 0-9, där 0 är inget skydd alls och 9 är skydd mot varmt vatten med högt tryck. Skyddet mot vatten ökar inte efter nivå 6, även om siffran är högre, utan siffran står för på vilket sätt föremålet är testat mot vatten.

Om en mobil till exempel har klassificeringen IP65/IP68 så betyder det att den är dammtät (IP6X) och testad både mot spolning med ett kraftfullt munstycke från ett visst avstånd (IPX5) samt 30 minuters nedsänkning i vatten djupare än 1 meter (IPX8).

Vad är det för skillnad mellan IP67 och IP68?

IP67 och IP68 handlar båda om att sänka ett föremål i vatten i upp till 30 minuter. Skillnaden mellan dem handlar om hur djupt vattnet är. För att klara klassificeringen för IP67 behöver ett föremål testas i ett djup mellan 15 cm till 1 meter medan för IP68 behöver djupet vara mer än 1 meter.

Vattentäta mobiler

För att översätta detta till mobiltelefoner kan vi konstatera att de flesta mobiler är dammtäta och att vattenskyddet varierar. Hur djupt mobilen klarar av att ligga i vattnet anges av mobiltillverkaren och har inget med skyddsnivån att göra.

Om vi till exempel tittar på Apple iPhone så uppfyller mobilerna kraven för IP68. Det betyder att den är helt dammtät och är testad i laboratorium för att vara under vatten. I Apples fall har de testat iPhone på 6 meters djup i upp till 30 minuter.

Även de flesta nyare mobiler från Samsung Galaxy är IP68-klassificerade, men där har Samsung testat mobilerna på 1,5 meters djup i upp till 30 minuter.

Mobiler från Sony Xperia är klassade med IP65/IP68. Det innebär att de är helt dammtäta och testade mot spolning med kraftfullt munstyckte samt nedsänkta i 1,5 meter djupt vatten i upp till 30 minuter.

När du köper en ny mobil är det bra att ta reda på hur väl skyddad den är mot damm och vatten. Vi anger mobilernas IP-klassificering vid respektive specifikation.

Bra att veta!

  • Använd sunt förnuft. Oftast återspeglar inte testerna i laboratorium verkligheten. De flesta tillverkare testar i sötvatten och rekommenderar inte mobiler för strand- eller poolanvändning.

  • Mobiltelefoners IP-klassificering är inte permanent utan minskas vid normalt slitage.

  • Har du tappat mobilen i sjön? Inga problem, se bara till att laddningsuttaget är helt torrt innan du försöker ladda mobilen igen.

  • IP-klassificeringen anger inte hur en mobil tål värme så håll den borta från bubbelbadet eller i direkt solsken.