Tryggare nätvardag till våra barn

För att hitta sätt att stärka barns trygghet på nätet har vi tillsammans med Prinsparets Stiftelse utökat deras plattform Lajka med en föräldrasajt som hjälper dig som förälder i din relation till barns liv på nätet.

Två bröder som sitter på en parkbänk och kollar tillsammans i en mobil

Hur involverad i ditt barns liv på nätet är du?

I föräldrasajten har vi samlat mängder av tips på hur du som vårdnadshavare kan prata med dina barn om vardagen på nätet. Faktum är att du som förälder eller vårdnadshavare är ansvarig för dina barn, det gäller även juridiskt. Det innebär också att du behöver ha insyn i vad barnen gör och utsätts för på nätet.

Exempel på innehåll: 

  • Att prata om obehagliga saker på nätet

  • Att hantera skärmtid

  • Juridiska skyldigheter och rättigheter

Till Lajkas föräldrasajt

Skärmtid – mina barn är alltid uppkopplade

Idag är nätet en självklar del i vardagen för de flesta barn. Att barn är uppkopplade är inte dåligt i sig, tvärtom erbjuder det stora möjligheter att prata med kompisar och lära sig något nytt. Men ibland kan det vara nyttigt för både barn och vuxna att koppla ner och koppla av. Här följer några tips!

Behöver skärmtiden minskas?

Beroende på vad barnet gör under sin skärmtid så kan det vara bra att fundera på om användandet behöver minskas eller inte.

Visa alla skärmtips

Förklara – varför ska vi ha skärmfri tid?

Hjälp dina barn att förstå varför du vill att det ska finnas balans mellan skärmtid och skärmfri tid.

Visa alla skärmtips

Prata om den viktigaste skärmtiden

Låt barnen vara med att planera både skärmtid och skärmfri tid. Vill de vara uppkopplade samtidigt som sina kompisar eller behöver de koppla av en viss tid på dagen?

Visa alla skärmtips

Ställ frågor till dina barn

Med största sannolikhet tycker du det är naturligt att prata med dina barn om hur det går i skolan, hur barnen mår, om deras vänner och vad de gör på fritiden.

Även om det inte alltid känns som det, är det precis lika naturligt att du pratar med dina barn om vad de gör på nätet. Nätet är en naturlig del i barnens liv, låt det därför bli lika naturligt att prata om dagen på nätet som vad som hände i skolan idag.

Tips på frågor att ställa till dina barn

Ta hjälp om du behöver

Vår rapport Barn och unga på nätet visar att många föräldrar saknar insikt i barnens uppkopplade liv. Du behöver inte ha alla svar och lösningar direkt, det viktigaste är att du finns där som en trygg vuxen för dina barn om något skulle hända. Om du själv inte vet vad du ska göra eller känner att du inte räcker till kan du ta hjälp, exempelvis från BRIS vuxentelefon om barn 0771-50 50 50 eller via skolan.

Till Lajkas föräldrasajt