MENY

Support
Rådgivning
Med Tele2 som leverantör kan du fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.
Dagligen skapar vi värde för mer än 100 000 företag och 82 % av alla kommuner och landsting.

Öppna Nät Barometern 2019

Rapport över Sveriges öppna fibernät

Välkommen till Öppna Nät Barometern

Öppna Nät Barometern är en metod vi har utvecklat tillsammans med våra partners inom Öppna Fibernät i syfte att hitta förbättringsområden som flera aktörer har gemensamt och tillsammans hitta konkreta lösningar för att få en hög och jämn kvalitet i både nät, tjänster och produkter över hela landet – för våra gemensamma kunder. På denna sidan kan du ladda ner rapporten i sin helhet för detaljerad information om vilka mätpunkter som ingår samt de olika kriterierna betygen baseras på. För mer information om själva resultatet eller tillvägagångssättet är du välkommen att kontakta mig.

- Leo Safford, Affärsstrategichef Öppna Nät

Läs om 2020 års topp 10 Öppna fibernät här

Välkommen till Öppna Nät Barometern

Öppna Nät Barometern är en metod vi har utvecklat tillsammans med våra partners inom Öppna Fibernät i syfte att hitta förbättringsområden som flera aktörer har gemensamt och tillsammans hitta konkreta lösningar för att få en hög och jämn kvalitet i både nät, tjänster och produkter över hela landet – för våra gemensamma kunder. På denna sidan kan du ladda ner rapporten i sin helhet för detaljerad information om vilka mätpunkter som ingår samt de olika kriterierna betygen baseras på. För mer information om själva resultatet eller tillvägagångssättet är du välkommen att kontakta mig.

- Leo Safford, Affärsstrategichef Öppna Nät

Läs om 2020 års topp 10 Öppna fibernät här

Grattis Bollnäs Energi!

Vinnare av 2019 års Öppna Nätbarometern Bollnäs Energi med följande motivering:

Bollnäs Energi har under de senaste åren gjort en fantastisk resa. Från ett stängt nät till ändrad affärsmodell och Öppet nät har de utvecklats på ett väldigt imponerande sätt. De är mycket lyhörda för våra önskemål och har gjort förbättringsarbeten snabbt och effektivt. Bollnäs Energi har höga ambitioner och strävar ständigt att vara på topp. Fibernätet har ett brett produktutbud, högpresterande systemstöd och adressdokumentation av högsta klass. Ett stabilt nät, korta åtgärdstider och ett starkt kundfokus gör Bollnäs energi till en värdig vinnare.

Grattis Bollnäs Energi!

Vinnare av 2019 års Öppna Nätbarometern Bollnäs Energi med följande motivering:

Bollnäs Energi har under de senaste åren gjort en fantastisk resa. Från ett stängt nät till ändrad affärsmodell och Öppet nät har de utvecklats på ett väldigt imponerande sätt. De är mycket lyhörda för våra önskemål och har gjort förbättringsarbeten snabbt och effektivt. Bollnäs Energi har höga ambitioner och strävar ständigt att vara på topp. Fibernätet har ett brett produktutbud, högpresterande systemstöd och adressdokumentation av högsta klass. Ett stabilt nät, korta åtgärdstider och ett starkt kundfokus gör Bollnäs energi till en värdig vinnare.

Top 10 Öppna fibernät 2019

1. Bollnäs Energi 2. iTUX 3. IP-Only 4. Open Universe 5. Mitt Nät 6. Fibra 7. Zitius 8. Svenska Stadsnät 9. Telia Öppen Fiber 10. På delad plats Lunet & Netsam

Top 10 Öppna fibernät 2019

1. Bollnäs Energi 2. iTUX 3. IP-Only 4. Open Universe 5. Mitt Nät 6. Fibra 7. Zitius 8. Svenska Stadsnät 9. Telia Öppen Fiber 10. På delad plats Lunet & Netsam

Tele2 Företag är en leverantör för trygghet, enkelhet och bättre överblick
Tele2 Företag är en leverantör för trygghet, enkelhet och bättre överblick

Så här gjordes undersökningen

Öppna Nät Barometern består av totalt 22 mätpunkter, uppdelade i tre olika kategorier:

1. Marknad, avtalsvillkor och miljö 2. Drift och kvalitet 3. Teknik

Mätpunkterna har valts utifrån vad som är viktigt för slutkunderna. De speglar användarnas totala upplevelse av de produkter och tjänster som tjänsteleverantörer och de öppna fibernäten gemensamt levererar till dem.

Inom Marknad, avtalsvillkor och miljö jämförs parametrar som produktutbud, prissättning och miljöpolicy. Inom området Drift- och datakvalitet tittar vi på felfrekvens, driftstatistik och åtgärdstid, samt leverantörens ärendehanteringssystem. Inom kategorin Teknisk design granskas bl a stöd för ON-API, uppgraderingspolicy samt produktspecifikationer.

Så här gjordes undersökningen

Öppna Nät Barometern består av totalt 22 mätpunkter, uppdelade i tre olika kategorier:

1. Marknad, avtalsvillkor och miljö 2. Drift och kvalitet 3. Teknik

Mätpunkterna har valts utifrån vad som är viktigt för slutkunderna. De speglar användarnas totala upplevelse av de produkter och tjänster som tjänsteleverantörer och de öppna fibernäten gemensamt levererar till dem.

Inom Marknad, avtalsvillkor och miljö jämförs parametrar som produktutbud, prissättning och miljöpolicy. Inom området Drift- och datakvalitet tittar vi på felfrekvens, driftstatistik och åtgärdstid, samt leverantörens ärendehanteringssystem. Inom kategorin Teknisk design granskas bl a stöd för ON-API, uppgraderingspolicy samt produktspecifikationer.

Rapport: Öppna Nät Barometern 2020

Rapport över Sveriges öppna fibernät

Rapport: Öppna Nät Barometern 2020

Rapport över Sveriges öppna fibernät