Trygg Surf - Byta namn på enhet

Följ stegen nedan för att byta namn på en enhet för Trygg Surf. 

Om du vill byta namn på en av dina enheter börjar du med att välja den enhet du vill byta namn på.

Byt namn 01

Klicka på Inställningar

Byt namn 02

Ange ett nytt namn och bekräfta genom att trycka Byt namn.

Byt namn 04Byt namn 03

I översikten har enheten nu sitt nya namn.

Byt namn 05