Viktig information om ditt Tele2 Trygghetsavtal

Tele2 Trygghetsavtal för din mobil och surfplatta hanteras av AmTrust Europe Limited (AEL) tillsammans med AON Försäkringar.

Storbritannien upphörde att vara medlem i Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020 (Brexit). Det är nödvändigt för AmTrust-koncernen att omstrukturera sin europeiska verksamhet för att fortsätta att erbjuda tjänster till sina europeiska försäkringstagare till följd av Brexit och efter utgången av den övergångsperiod som överenskommits mellan Storbritannien och EU (som för närvarande förväntas upphöra den 31 december 2020). Den föreslagna överföringen säkerställer att AmTrust-koncernen kan fortsätta att lagligen administrera din försäkring och/eller anspråk efter Brexit.

Den föreslagna överföringen påverkar inte (i) Amtrusts skyldigheter gentemot dig; (ii) villkor och bestämmelser för din täckning; (iii) beloppet för din premie; (iv) varaktigheten för din försäkring eller dina försäkringar; (v) hur din försäkring administreras; eller (vi) något anspråk som du kan ha gjort eller kan tänkas göra enligt din/dina försäkringar, inklusive hur eventuella anspråk du har gjort eller kan göra under din/dina försäkringar hanteras. Ditt berättigande att få tillgång till Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme (ersättningsprogram för finansiella tjänster) och Financial Ombudsman Service (finansiell ombudsmanstjänst) kan dock ändras efter den föreslagna överföringen.

Här kan du läsa mer om Tele2s trygghetsavtal och den kommande omstruktureringen samt information gällande möjligheter att kommentera pågående överföring.

Här finner du mer detaljerad information om Amtrusts totala omstrukturering.  

För ytterligare frågor, kontakta AmTrusts hjälplinje på telefon 010-55 172 42 mellan kl. 09.00 till 17.00 måndag - fredag (exklusive allmänna helgdagar).