Öppna nät
barometern 2019

Rapport över Sveriges öppna fibernät

Välkommen till Öppna Nät Barometern

Öppna Nät Barometern är en metod vi har utvecklat tillsammans med våra partners inom Öppna Fibernät i syfte att hitta förbättringsområden som flera aktörer har gemensamt och tillsammans hitta konkreta lösningar för att få en hög och jämn kvalitet i både nät, tjänster och produkter över hela landet – för våra gemensamma kunder. På denna sidan kan du ladda ner rapporten i sin helhet för detaljerad information om vilka mätpunkter som ingår samt de olika kriterierna betygen baseras på. För mer information om själva resultatet eller tillvägagångssättet är du välkommen att kontakta mig.

Öppna Nät Barometern 2019

Leo Safford
Affärsstrategichef Öppna Nät

Grattis Bollnäs Energi!

Vinnare av 2019 års Öppna Nätbarometern Bollnäs Energi med följande motivering:

Bollnäs Energi har under de senaste åren gjort en fantastisk resa. Från ett stängt nät till ändrad affärsmodell och Öppet nät har de utvecklats på ett väldigt imponerande sätt. De är mycket lyhörda för våra önskemål och har gjort förbättringsarbeten snabbt och effektivt. Bollnäs Energi har höga ambitioner och strävar ständigt att vara på topp. Fibernätet har ett brett produktutbud, högpresterande systemstöd och adressdokumentation av högsta klass. Ett stabilt nät, korta åtgärdstider och ett starkt kundfokus gör Bollnäs energi till en värdig vinnare.

 

Top 10 Öppna firebnät 2019

1. Bollnäs Energi
2. iTUX
3. IP-Only
4. Open Universe
5. Mitt Nät
6. Fibra
7. Zitius
8. Svenska Stadsnät
9. Telia Öppen Fiber
10. På delad plats Lunet & Netsam

Ladda ner Öppna Nät Barometern 2019

Prisutdelning 2019

ÖPPNA NÄT BAROMETERN 2019

 

Vanliga frågor och svar

Vad är Öppna Nät Barometern?

Öppna Nät Barometern syftar till att säkerställa en framtidssäker digital infrastruktur i alla delar av landet, vilket är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering av Sverige.

 

Förhoppning är att vi med Öppna Nät Barometern ska kunna visa på behovet av en mer standardiserad och kvalitetssäkrad affärsmodell, driftprocess och nätdesign. 

 

Öppna Nät Barometern består av totalt 22 mätpunkter, uppdelade i tre olika kategorier:

 

1. Marknad, avtalsvillkor & miljö
2. Drift & kvalitet
3. Teknik

Prisutdelning och pressmeddelande 2018