Telefoni

Fast telefoni för företag

Driftsäker och prisvärd telefoni

Sedan 1993 har Tele2 levererat tjänster inom fast telefoni i Sverige, alltid med ambitionen att leverera flexibla lösningar till låga priser. Vi levererar företagstelefoni till en bred marknad och driftsäkerhet är av största vikt för oss och våra kunder.

Under de senaste åren har vi utvecklat och förbättrat möjligheterna för våra kunder att framtidssäkra sin telefoni och förbättra flexibiliteten för att både möjliggöra ökad rörlighet och minska platsbundenhet. Vi breddar även användningsomådet för företagets fasta telefoni. Vi levererar idag tjänster inom traditionell telekom och IP-baserade lösningar.

 • Anslutning via koppar Anslutning via koppar

  Anslutning via koppar

  Företagsabonnemang med anslutning via kopparnätet är en analog teleanslutning för telefon, telefax, kortterminal eller modem. Lösningen är både driftsäker och kostnadseffektiv för platsbundna företag i behov av flera telefonlinjer. 

  Med Fast Telefoni från Tele2 betalar du alltid bara en månadsavgift - inga dolda grundavgifter tillkommer, se abonnemang och aktuell prislista här nedanför.

 • Direkt anslutning Direkt anslutning

  Direkt anslutning

  Fast telefoni via Direkt anslutning ger billigare samtal nationellt, internationellt och till mobiltelefoner. Du kan ta med företagets gamla nummer in i vårt nät och får en samlad faktura för fast telefoni.

  Vår egen infrastruktur garanterar mycket hög kapacitet och framkomlighet. Vi kan också lova hög driftsäkerhet, tack vare nätövervakning dygnet runt, 365 dagar om året.

 • (S)IP-telefoni (S)IP-telefoni

  (S)IP-telefoni

  Med (S)IP-telefoni får ditt företag telefoni och Internet-uppkoppling via samma anslutning. Ditt företag får obegränsat antal linjer i telefonväxeln och ringer billigare nationellt, internationellt och till mobiltelefoner. 

  (S)IP-telefoni möjliggör både tal och data över en IP-ports anslutning och ger därmed en flexibel och kostnadseffektiv lösning som ersätter traditionell teknik. (S)IP-telefoni fungerar såväl med en Internet-anslutning från Tele2 som från annan leverantör.

Tilläggstjänster för anslutning via koppar- eller mobilnät

Nummerpresentation

Se vem som ringer eller har ringt fungerar med nummerpresentatör eller en telefon med inbyggd nummervisning. 16 kr/mån.

Nationellt nummer

Kommunicera ett enda nummer till hela Sverige, oavsett var i Sverige samtalen tas emot.

Tilläggstjänster för DA- och (S)IP-telefoni

Frisamtal

Ge dina kunder möjlighet att nå dig utan kostnad på ett 0200-nummer.

Nationellt nummer

Kommunicera ett enda nummer till hela Sverige, oavsett var i Sverige samtalen tas emot.

Geografiskt oberoende nummer

010-nummer hanteras på samma sätt som en vanlig Direct-Access nummerserie.

Nummerabonnemang

För företag som vill få en lokal närvaro åt sina kunder fast företaget fysiskt är placerat på annan ort eller för företag som flyttar verksamheten.

Riksaccess

Styr flera nummerserier till en access oavsett riktnummerområde.

Tvåstationsanslutning

Fysiskt skilda vägar i nätet med full diversitet från företagets utrustning till två Tele2-plattformar.

User2User

Kostnadsfri tjänst som innebär att kunden kan skicka meddelanden mellan sina företagsväxlar, exempelvis namn på den som ringer.

Redundans

Fysiskt skilda vägar i nätet med full diversitet från företagets utrustning till Tele2s nät.

Telefonsvarare

Ta emot meddelanden som du kan lyssna av senare. Beställs direkt av användaren via vår kundservice.

DA-MEX

Möjliggör fasta nummer till mobil anknytning samt möjlighet att ringa med kortnummer till varandra inom samma företag.

Nummervisningstjänster

Bypass- visar anknytningsnumret från kunds växel; visa nummer på anknytningsnivå; visa flera huvudnummer.

CLIR

Blockering av nummerpresentation på inkommande samtal. Tjänsten är kostnadsfri.

Ej nummerpresentation

Blockering av nummerpresentation för utgående samtal.

ECT (Explicit Call Transfer)

Samtalet styrs direkt mellan parterna istället för att ta upp flera kanaler i företagets växel (via mjukvara).

Call Deflection

Samtalet styrs om till att gå direkt mellan parterna istället för att ta upp flera kanaler i företagets växel.

Overflow

När det blir för mycket trafik mot företagets PBX, styr vi om samtalen till ett fast eller mobilt nummer som tar emot samtalen.

Röstsvar i nätet

Dialogbox/röstpromt innebär att ni får ett röstmeddelande utan att kundaccessen belastas.

Vidarekoppling

Standardprislista för alla våra tjänster  - inklusive utlandspriser.