Första klimatneutrala telekombolaget i Norden

Som första telekombolag i Norden och Baltikum är Tele2 klimatneutrala i sin egen verksamhet på alla marknader där vi är verksamma. Detta är ett resultat av långsiktiga insatser i både Sverige och Baltikum. Nu har vårt arbete inletts med att bli först med klimatneutralitet genom hela värdekedjan.

Publicerad 17 april 2020

90 procent minskade utsläpp

Sedan 2018 är all el som Tele2 Sverige köper in och förbrukar 100 procent förnybar, vilket har minskat våra utsläpp av koldioxid med 90 procent. Våra övriga utsläpp i den egna verksamheten, t.ex. transporter, klimatkompenseras genom köp av FN-certifierade projekt för klimatkompensation i form av vind- och solkraft i Indien. Det innebär att vi har kunnat minska det totala koldioxidutsläppet med 45 000 ton per år. Det är jämförbart med det årliga utsläppet från 10 000 genomsnittliga svenskar.

Vårt arbete har bara börjat

Det är ett betydelsefullt steg för Tele2 att bli det första klimatneutrala telekombolaget i Norden och Baltikum. Men vårt arbete slutar inte här. Tele2 är i dagsläget klimatneutrala i den egna verksamheten (Scope 1 och Scope 2 enligt den väletablerade standarden ”GHG Protocol Corporate Standard”). Vår ambition är att vara den ledande operatören inom hållbarhet i Norden och Baltikum, och vi har påbörjat vårt arbete för att bli klimatneutrala genom hela värdekedjan. Ett landsomfattande nät kräver en betydande mängd el för att upprätthålla en bred täckning. Grön el är dyrare än brun el, och klimatkompensation är en kostnad.

Att vi har kommit så långt i vårt klimatarbete som vi hittills har gjort är resultatet av långsiktiga insatser i både Sverige och Baltikum. Tele2s tjänster har alltid öppnat möjligheter för smartare och mer energieffektiva samhällen och vi kommer alltid att leta efter vägar för att minska vårt eget koldioxidavtryck.

Hållbara nät för en hållbar framtid

Ett hållbart nät, för mobil och fast anslutning, är grunden för ny teknik som minskar utsläppen. Effektivare industrier, pålitliga uppkopplingar och minskat behov av personlig transport är exempel på hur vi kan undvika onödigt utsläpp. Det kommer att bli en större efterfrågan på hållbara anslutningar framöver, och där har Tele2 ambitionen att vara den ledande telekomoperatören.