Locker Room Talk skapar en trygg lagkultur

Varje år erbjuder Tele2 ett särskilt stöd till en utvald social entreprenör. 2022 var det Locker Room Talk som får extra stöd. Med hjälp av mobiluppkoppling genomför Locker Room Talk utbildningar i exempelvis omklädningsrum för att skapa trygg lagkultur.

Stödprogram via Reach for Change

Inom ramen för vårt partnerskap med organisationen Reach for Change erbjuder vi särskilt stöd till en utvald social entreprenör i Reach for Change's stödprogram under ett års tid. Med bland annat fri mobiluppkoppling och experthjälp inom områden som ligger nära Tele2s kärnverksamhet stödjer vi entreprenören att accelerera sin utveckling.

Under 2022 var det organisationen Locker Room Talk som fick extra stöd.

Det här är Locker Room Talk

Locker Room Talk är en svensk ideell organisation med syfte att skapa nästa generation av förebilder och atleter genom att göra killarnas omklädningsrum till en säkrare plats. Dessutom stöttar de unga killar att sporta och må bra för att bli den bästa versionen av sig själva. Locker Room Talk skapar målgruppsanpassade utbildningsmetoder med utgångspunkt inom lagidrotten och skolans omklädningsrum för killar och deras ledare i värdebaserat ledarskap, jämställd idrott och emotionell intelligens.

Du behöver godkänna  om du vill visa den här typen av innehåll från Tele2

Tele2s uppkoppling möjliggör digitala utbildningsverktyg

Med hjälp av uppkoppling från Tele2 genomför Locker Room Talk utbildningen 8 Weeks för sportande killar mellan 10-14 år. Utbildningen sker i omklädningsrummet innan träningen börjar för att skapa en stark gruppkemi och trygg lagkultur, samt tar hjälp av uppkopplade surfplattor som utbildningsstöd.

Locker Room Talk har även tagit fram en digital utbildning som riktar sig till tränare och ledare inom idrotts- och sportsammanhang med syfte att stärka emotionell intelligens. Här nyttjas Virtual Reality för att öva på att coacha unga killar och skapa en stark lagkultur.

Mer om Tele2s samarbete med Reach for Change