Om fakturan inte betalas

Om du glömt att betala din faktura är det viktigt att du kontaktar vår kundservice så fort som möjligt.

Förfallen faktura

Om fakturan hinner förfalla använder vi oss av följande kravsteg:

Påminnelse

Om du har en obetald faktura så skickar vi en påminnelsefaktura. Påminnelsen skapas cirka 5 dagar efter förfallodagen. En påminnelseavgift om 60:- debiteras på din nästa faktura.

Inkasso och stängning

Om vår fordran inte blir betald efter att vi skickat dig vår påminnelsefaktura så lämnar vi över ärendet till vårt inkassoföretag Sergel Kredittjänster AB. Har du frågor om en faktura från Sergel så kontaktar du Sergel på 0771-19 00 02.

Uppsägning

Om pengarna inte betalats in trots inkasso och stängning avslutas abonnemanget cirka 90 dagar från förfallodatum och en kostnad för eventuell återstående bindningstid och utrustning kommer att debiteras.

Har du en annan fråga?