Koppla in din utrustning i lägenhetsnät med mediaskåp

I vissa fastigheter finns datauttag placerade i hemmet och ett Mediaskåp med kopplingspanel där du kan välja vilka uttag som ska användas till vad. Det kallar vi lägenhetsnät och det fungerar ungefär som en skarvsladd mellan Mediaskåpet och dina uttag i rummen. 

Det är i lägenhetens datauttag som du ska koppla in din dator, telefon eller digitalbox för att komma igång med att surfa och titta på tv.

Mediaskåp kan se väldigt olika ut och är olika placerade beroende på var du bor. Vanligtvis sitter det vid ingången till bostaden, ovanför entrédörren eller i ett förråd i din bostad. Ibland är det inte ens ett skåp utan bara en liten låda som det hänger kablar ifrån.

Mediaskåpet innehåller vanligtvis ett centralt datauttag (RJ45), en kopplingspanel, eventuellt en mediaomvandlare och en router.

Så här kan ett Mediaskåp se ut

image-1

Exempel på installation

I installationsguiden som du fick med din utrustning visar vi en kabel mellan trådlös router och digitalbox men om du har ett lägenhetsnät hemma ska du alltså koppla kabeln från trådlös router till det uttag i kopplingspanelen som motsvarar det datauttag i hemmet där du vill koppla in din digitalbox. Vilket uttag på routern som ska användas till respektive tjänst ser du i installationsguiden eller så är det redan förberett då du flyttar in.

Exemplet på bilden visar hur kunden har kopplat in datauttag 09 i hemmet via kopplingspanelen.

Har du en annan fråga?