Förmåner

Dubbel hastighet på bredband

Dubbel hastighet innebär att du får dubbelt så snabbt bredband nedströms. 150 Mbit/s blir exempelvis 300 Mbit/s.

Förmånen är i nuläget tillgänglig för alla i FiberKoax med en hastigheter på upp till 300 Mbit/s.

Att du har FiberKoax ser du enklast på kontakten där du ansluter ditt fasta bredband och tv. Om den har tre uttag så bor du i ett hus med FiberKoax.

uttag-fiberkoax-tre-data-data

För att kunna nyttja förmånen Dubbel hastighet behöver du dels ha ett mobilabonnemang hos Tele2 eller Comviq samt ha ett bredband från Tele2 med hastighet på upp till 300 Mbit/s.

Du måste också ha bredbandet via vårt kabelnätverk (FiberKoax).

På grund av tekniska begränsningar kan vi inte alltid erbjuda Dubbel hastighet på det fasta bredbandet med högre hastighet än 300 Mbit/s.

Vi arbetar dock med vårt nät för att i framtiden kunna erbjuda Dubbel hastighet även på våra högre hastigheter oavsett var man bor.

Då kan du istället välja Dubbel data eller Extra datakort till ditt mobilabonnemang.

Dubbel data kan läggas till en gång per abonnemang. Du kan ha flera extra datakort kopplade till ditt abonnemang.

Dubbel hastighet innebär att du får dubbelt så snabbt bredband nedströms. 150 Mbit/s blir exempelvis 300 Mbit/s.

Förmånen är i nuläget tillgänglig för alla i FiberKoax med en hastigheter på upp till 300 Mbit/s.

Att du har FiberKoax ser du enklast på kontakten där du ansluter ditt fasta bredband och tv. Om den har tre uttag så bor du i ett hus med FiberKoax.

uttag-fiberkoax-tre-data-data

För att kunna nyttja förmånen Dubbel hastighet behöver du dels ha ett mobilabonnemang hos Tele2 eller Comviq samt ha ett bredband från Tele2 med hastighet på upp till 300 Mbit/s.

Du måste också ha bredbandet via vårt kabelnätverk (FiberKoax).

På grund av tekniska begränsningar kan vi inte alltid erbjuda Dubbel hastighet på det fasta bredbandet med högre hastighet än 300 Mbit/s.

Vi arbetar dock med vårt nät för att i framtiden kunna erbjuda Dubbel hastighet även på våra högre hastigheter oavsett var man bor.

Då kan du istället välja Dubbel data eller Extra datakort till ditt mobilabonnemang.

Dubbel data kan läggas till en gång per abonnemang. Du kan ha flera extra datakort kopplade till ditt abonnemang.

Dubbel data till mobilen

Nej, du kan bara använda Dubbel data en gång per abonnemang. Om du har flera mobilabonnemang (på ditt personnummer) så kan du aktivera Dubbel data på alla dessa, förutsatt att du har rätt till fler förmåner.

Ja, Dubbel data beräknas på grundabonnemanget. Om du har 12 GB surf så får du alltså 24 GB surf när du aktiverar förmånen.

Ja, under förutsättning att du alla abonnemang står på dig (ditt personnummer) och att du har tillräckligt många förmåner.

Det beror på datamängden i ditt mobilabonnemang. För att se vad som gäller just dig behöver du logga in i Mitt Tele2.

Nej, du kan bara använda Dubbel data en gång per abonnemang. Om du har flera mobilabonnemang (på ditt personnummer) så kan du aktivera Dubbel data på alla dessa, förutsatt att du har rätt till fler förmåner.

Ja, Dubbel data beräknas på grundabonnemanget. Om du har 12 GB surf så får du alltså 24 GB surf när du aktiverar förmånen.

Ja, under förutsättning att du alla abonnemang står på dig (ditt personnummer) och att du har tillräckligt många förmåner.

Det beror på datamängden i ditt mobilabonnemang. För att se vad som gäller just dig behöver du logga in i Mitt Tele2.

Förmånen Extra datakort

Ja, du kan välja att lägga förmånen på ett befintligt datakort, som då blir kostnadsfritt.

Ja, om du har rätt till flera förmåner så kan du lägga till det på samma mobilabonnemang. Datan till datakorten tas från grundabonnemanget.

Du kan ha maximalt nio Extra datakort. Antalet förmåner är dock maximalt sex, så du kan aldrig ha fler än sex Extra datakort utan kostnad.

Datakortet kommer då att sluta fungera. Om du senare vill ha förmånen Extra datakort igen så skickar vi ut ett nytt kort.

Ja, du kan välja att lägga förmånen på ett befintligt datakort, som då blir kostnadsfritt.

Ja, om du har rätt till flera förmåner så kan du lägga till det på samma mobilabonnemang. Datan till datakorten tas från grundabonnemanget.

Du kan ha maximalt nio Extra datakort. Antalet förmåner är dock maximalt sex, så du kan aldrig ha fler än sex Extra datakort utan kostnad.

Datakortet kommer då att sluta fungera. Om du senare vill ha förmånen Extra datakort igen så skickar vi ut ett nytt kort.

Andra vanliga frågor

Det finns tre förmåner att välja på:

  • Dubbel data till mobilen
  • Dubbel hastighet på bredbandet
  • Extra datakort för surf utan kostnad

Förmånerna kopplas till det eller de abonnemang som du har hos oss.

Läs mer om:
Förmåner

För att få förmåner behöver du ha:

  • Minst ett mobilabonnemang hos Tele2
  • Bredband eller tv hos Tele2

Observera att om någon av dina tjänster är 100% rabatterad så är de inte förmånsgrundande.

Nej, förmånerna är helt kostnadsfria så länge du har de abonnemang som krävs för att ha förmåner.

Du kan också byta förmåner en gång per månad, helt utan kostnad. Du byter enklast i Mitt Tele2-appen som du hittar i App Store och i Google Play.

Du kan ha som mest sex förmåner.

Om du har ett mobilabonnemang och ett bredbands- eller tv-abonnemang så får du två förmåner. Varje ytterligare abonnemang (till exempel om du har flera mobilabonnemang) ger dig ytterligare en förmån.

Om ditt abonnemang är rabatterat till 100 % genom gruppavtal ger det inte rätt till förmåner. Men om du har uppgraderat ditt bredbands- eller tv-abonnemang och betalar en månadsavgift så ger det dig rätt till förmåner.

Du har kvar dina förmåner som vanligt under uppsägningstiden, sedan kommer de tas bort.

Om du trots uppsägningen fortfarande kan få förmåner så tas först den förmån bort som är kopplad till det abonnemang du säger upp.

Ja, upp till en gång per månad kan du byta förmåner. Du gör det enklast i Mitt Tele2-appen.

Bytet går till så att du först tar bort den förmån du vill byta från. Därefter lägger du till den förmån du vill ha istället. Beroende på när på dagen du tar bort en förmån så kan det ta upp till ett dygn innan du kan lägga till en ny förmån.

Dubbel data och dubbel hastighet aktiveras inom några minuter på respektive abonnemang.

Extra datakort aktiveras också direkt om du redan har ett datakort. Om du inte har ett datakort kommer ett nytt skickas hem till dig. Leveranstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

Du får ha dina förmåner så länge som du har de abonnemang som krävs för att få förmåner.

Det finns tre förmåner att välja på:

  • Dubbel data till mobilen
  • Dubbel hastighet på bredbandet
  • Extra datakort för surf utan kostnad

Förmånerna kopplas till det eller de abonnemang som du har hos oss.

Läs mer om:
Förmåner

För att få förmåner behöver du ha:

  • Minst ett mobilabonnemang hos Tele2
  • Bredband eller tv hos Tele2

Observera att om någon av dina tjänster är 100% rabatterad så är de inte förmånsgrundande.

Nej, förmånerna är helt kostnadsfria så länge du har de abonnemang som krävs för att ha förmåner.

Du kan också byta förmåner en gång per månad, helt utan kostnad. Du byter enklast i Mitt Tele2-appen som du hittar i App Store och i Google Play.

Du kan ha som mest sex förmåner.

Om du har ett mobilabonnemang och ett bredbands- eller tv-abonnemang så får du två förmåner. Varje ytterligare abonnemang (till exempel om du har flera mobilabonnemang) ger dig ytterligare en förmån.

Om ditt abonnemang är rabatterat till 100 % genom gruppavtal ger det inte rätt till förmåner. Men om du har uppgraderat ditt bredbands- eller tv-abonnemang och betalar en månadsavgift så ger det dig rätt till förmåner.

Du har kvar dina förmåner som vanligt under uppsägningstiden, sedan kommer de tas bort.

Om du trots uppsägningen fortfarande kan få förmåner så tas först den förmån bort som är kopplad till det abonnemang du säger upp.

Ja, upp till en gång per månad kan du byta förmåner. Du gör det enklast i Mitt Tele2-appen.

Bytet går till så att du först tar bort den förmån du vill byta från. Därefter lägger du till den förmån du vill ha istället. Beroende på när på dagen du tar bort en förmån så kan det ta upp till ett dygn innan du kan lägga till en ny förmån.

Dubbel data och dubbel hastighet aktiveras inom några minuter på respektive abonnemang.

Extra datakort aktiveras också direkt om du redan har ett datakort. Om du inte har ett datakort kommer ett nytt skickas hem till dig. Leveranstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

Du får ha dina förmåner så länge som du har de abonnemang som krävs för att få förmåner.

Har du en annan fråga?

Kan du få förmåner?

Samla mobil, tv och bredband hos Tele2 och se vilka förmåner du kan få.
Läs mer om våra förmåner