Installation av hemtelefonidosa (Huawei F656)

Den här installationsguiden gäller hemtelefonidosan som du använder för att koppla in dina befintliga telefoner (Huawei F656).

Om du har den äldre basstationen med tillhörande telefon (Huawei F685) använder du guiden Installation av hemtelefoni - Huawei F685 istället.

Installation av hemtelefonidosa (Huawei F656)

Det här är en snabbguide till hur du kommer igång med hemtelefoni via mobilnätet (HvM) med din hemtelefonidosa. Mer utförlig information hittar du i Huawei F656 - Manual.

  1. Innan du kopplar ur din telefon ur väggen, gör en vidarekoppling till ditt tillfälliga nummer på dosan genom att slå 21tillfälligt nummer#. Du hittar det tillfälliga numret på det medföljande leveranskvittot. OBS: Ersätt 46 med 0 när du slår numret.
  2. Skruva på antennen på dosan och koppla in strömmen.
  3. Koppla in din telefon till dosan. Om du har fler än en telefon behöver du koppla dosan till vägguttaget. Mer information om hur du går tillväga finns i Huawei F656 - Manual.

Har du en annan fråga?