Röstbrevlåda för fast telefoni via telejacket

Har du fast telefoni via telejacket från Tele2 kan du också ansluta dig till tjänsten T2 Svar, vilket är en röstbrevlåda (även kallat telefonsvarare). Tjänsten innebär att en person kan lämna ett röstmeddelande till dig som du sedan kan lyssna av.

Pris och information

Röstbrevlådan (T2 Svar) för fast telefoni via telejacket kostar 9 kr per månad.
Du kan även lägga till sms-avisering till ett mobilnummer för 5 kr per månad.
Du betalar som ett vanligt samtal inom Sverige för att lyssna på inspelande meddelanden.

Din röstbrevlåda har plats för 30 meddelanden. Olästa meddelanden sparas i 7 dagar och lästa meddelanden sparas i 3 dagar.
När du fått ett meddelande ringer det i din hemtelefon. Har du en nummerpresentatör visas i displayen att du fått ett samtal från T2 Svar (078222). Har du tjänsten sms-avisering, får du ett sms till önskat mobilnummer.

För att beställa tjänsten kontaktar du kundservice på tel 90 222.

Inställningar och instruktioner

Koppla in
För att koppla väljer du att vidarekoppla din telefon till 078222. Se mer under vidarekoppling.

Koppla ur
För att koppla ur Vidarekoppling vid ej svar lyfter du luren och trycker # 61 #. En röst i luren säger ”Beställningen är mottagen. Var god lägg på luren”. Detta bekräftar att ur- kopplingen är korrekt utförd. Lägg på luren.

För att koppla ur Vidarekoppling vid upptaget lyfter du luren och trycker # 67 #.
En röst i luren säger ”Beställningen är mottagen. Var god lägg på luren”. Detta bekräftar att urkopplingen är korrekt utförd. Lägg på luren.

Om du vill att T2 Svar ska svara efter 15 sekunder:
Lyft luren på din telefon och tryck * 61 * 078222 * 15 #.
En röst säger ”Beställningen är mottagen. Var god lägg på luren”.
Detta bekräftar att inkopplingen är korrekt utförd. Lägg på luren.

Du kan välja mellan 5 och 60 sekunder. Vidarekopplingen behöver du göra en gång. Tjänsten fungerar sedan till dess att den kopplas ur.

Om du vill att T2 Svar ska vidarekoppla vid upptaget:
Lyft luren på din telefon och tryck: * 67 * 078222 #
En röst säger ”Beställningen är mottagen. Var god lägg på luren”.
Detta bekräftar att inkopplingen är korrekt utförd. Lägg på luren.

Vidarekopplingen behöver du göra en gång. Tjänsten fungerar sedan till dess att den kopplas ur.

När du gjort inkopplingen bör du göra dina inställningar som att tala in en hälsningsfras och ändra kod.

Ring 078222. Tryck 9 för att komma till huvudmenyn. Från huvudmenyn väljer du 3. Därefter trycker du 1 för att ändra hälsningsfras, 3 för att ändra din personliga kod eller 4 för att ändra språk. Följ röstens anvisningar. Tryck 8 för att komma till hjälpmenyn.

Lyssna av från din egen telefon
För att lyssna av dina meddelanden hemifrån lyfter du luren och slår 078222. T2 Svar spelar upp dina meddelanden.

Lyssna av från någon annan telefon
För att lyssna av dina meddelanden från en annan telefon ringer du ditt hemnummer. När du hör ditt hälsningsmeddelande trycker du # och följer därefter anvisningarna. T2 Svar spelar upp dina meddelanden.

Extra funktioner vid avlyssning av meddelande, tryck:
1 – backa 8 sekunder
11 – repetera meddelande
3 – hoppa fram 8 sekunder
33 – hoppa till slutet av meddelande
4 – spara meddelande och gå vidare till nästa
5 – radera meddelande och gå vidare till nästa
6 – under avlyssning för att få sms till din mobiltelefon med numret tillen som ringt och lämnat meddelandet
7 – paus, tryck 7 igen för att fortsätta 8 för att få hjälp och information
9 – hoppa till huvudmenyn
* – hoppa till föregående meddelande # hoppa till nästa meddelande
# – hoppa till nästa meddelande

Har du en annan fråga?