Tele2 Tv Hub - Guider

Här nedan hittar du enkla guider som beskriver hur man gör olika inställningar i Tele2 Tv Hub.

Gör en kanalsökning

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Välj alternativet Kanaler.

Kontrollera din mjukvara

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger
 2. Välj alternativet Systeminformation. Under rubriken Version kan du se vilken version av MW samt App din Tv Hub använder.

Sök efter en ny mjukvara

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Välj alternativet Sök efter uppdatering.

Hantera favoritkanaler

Skapa en favoritlista

 1. Tryck på TV”-knappen på boxens fjärrkontroll
 2. Gå till Kanaler i toppmenyn
 3. Gå till höger för att *välja hjärtsymbolen i högra hörnet (den får en ring runt sig när den är markerad), klicka på OK
 4. Stega runt och trycka OK på de kanaler du vill ha i din favoritlista
 5. Backa sedan för att bekräfta valen

Ändra kanalordningen på favoritkanaler

 1. Tryck på TV-knappen på boxens fjärrkontroll
 2. Gå till Kanaler i toppmenyn
 3. Gå till höger för att välja pilsymbolen i högra hörnet (den får en ring runt sig när den är markerad), klicka på OK
 4. Gå till en kanal du vill flytta på, tryck OK och flytta den med hjälp av navigeringsknappen (ringen runt OK-knappen), klicka på OK när kanalen ligger där du önskar i ordningen
 5. Backa sedan för att bekräfta valen

Ansluta bluetooth-utrustning

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Bläddra ner till Fjärrkontroller och tillbehör och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 4. Välj alternativet Anslut fjärrkontroll eller tillbehör och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Loggar in på ett Google-konto i efterhand

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Konton och inloggning och välj där Google-konto.
 4. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Ändra menyspråk

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
 4. Välj Alternativet Språk och välj därefter önskat språk.

Ändrar upplösning

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
 4. Välj alternativet Bild och sedan upplösning.
 5. Markera önskad upplösning och tryck sedan på OK på fjärrkontrollen.

Aktivera/deaktivera skärmsläckaren och tid det ska ta för den att aktiveras

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
 4. Välj alternativet Skärmsläckare.
 5. Ange önskade inställingar.

Ändra ljudformat

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Bläddra ner till Enhetsinställningar och tryck på OK på fjärrkontrollen.
 3. Välj alternativet Enhetsinställningar.
 4. Välj alternativet Ljud.
 5. Ange önskat ljudformat genom att markera den raden och klicka på OK på fjärrkontrollen.

Aktivera stöd för assistans för ljud/text för syn/hörselnedsatta

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Välj menyn Ljud och undertexter.
 3. Ange önskade inställningar genom att markera en rad och klicka på OK på fjärrkontrollen.

Aktivera HDMI CEC

Om TV:n eller projektorn har stöd för HDMI CEC kan dess fjärrkontroll användas för att styra andra HDMI-anslutna och CEC-kompatibla enheter. Av den anledningen har ofta TV- och projektorfjärrkontroller fler knappar än vad TV:n eller projektorn själv har nytta av.

 1. Tryck på symbolen med ett hus på fjärrkontrollen och välj sedan kugghjulet längst till höger.
 2. Välj alternativet HDMI.
 3. Aktivera önskade inställningar genom att markera en rad och klicka på OK på fjärrkontrollen.

Har du en annan fråga?