17 APR 2023

AI minskar energiförbrukningen i Tele2s 5G-nät visar nytt forskningsprojekt

Tele2 har lett det europeiska forskningsprojektet AI4Green som har undersökt hur man kan använda AI för att minska energianvändningen i mobilnätet, och samtidigt optimera kapaciteten för kundernas behov. Projektet har visat att smartare mobila nätverk kan ge en minskad energiförbrukning mellan 30-40 procent.

Solnedgång med ett antal mobilmaster i bakgrunden

I projektet AI4Green har Tele2 bidragit med nätdata och mobilnätsinsikter som telekomoperatörer och universitet från flera europeiska länder tillsammans har analyserat med Artificiell Intelligens (AI) för att bättre förutsäga vilken trafikkapacitet nätet behöver. Även när behovet av kapacitet går ner behöver Tele2 snabbt kunna styra energianvändningen på ett smartare och mer hållbart sätt.

– Resultaten som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med AI och hållbarhet kan ge enorma effekter på vår energiförbrukning. Vårt rikstäckande mobilnät konsumerar lika mycket el som hushållen i en mindre stad, så att kunna anpassa den förbrukningen efter behov gör stor skillnad, säger Martina Lidman, chef för data och innovation på Tele2. 

De senaste tre årens forskningssamarbete har resulterat i skarpa test för energibesparingar i 5G-nätet och Tele2 ser stor potential i att göra AI till en integrerad del i arbetet med att energioptimera det mobila nätverket. Det är även en nyckel i ambitionen att vara den ledande svenska operatören inom hållbarhetsfrågor. 

– Vår ambition är att bygga Sveriges bästa 5G-nät och med träffsäkra trafikprediktioner kommer vi att kunna möjliggöra att våra kunder har full kapacitet vid behov samtidigt som vi kan hushålla med energi när 5G-nätet inte utnyttjas, Det är bra för oss, och det är bra för planeten, avslutar Martina Lidman.  

Du behöver godkänna  om du vill visa den här typen av innehåll från Tele2