Vad är skillnaden mellan 4G och 5G?

Tele2s nätverksexpert Björn Lindberg reder ut de vanligaste frågorna kring 5G.

Björn Lindberg – nätexpert på Tele2

Vad är skillnaden mellan 4G och 5G?

5G erbjuder högre hastigheter och snabbare svarstider än 4G och tidigare mobilstandarder. På sikt kommer snabbheten i kombination med större flexibilitet att möjliggöra nya tjänster, och en möjlighet för oss operatörer att sälja tjänster med extra hög säkerhet.

Kommer Tele2 helt gå över till 5G nu?

Nej, 5G är ett komplement till 4G och andra tidigare generationers nätverk. Som en del av arbetet att introducera 5G för våra kunder, moderniserar vi även vårt redan rikstäckande 4G-nät, vilket kommer innebära en kapacitetsökning på mellan 50-200 %.

Vi kommer med andra ord öka kapaciteten för 4G rejält, parallellt med utbyggnaden av 5G. Det kommer alltså fortfarande vara möjligt att använda en mobil med enbart 4G-stöd i många år framöver och ändå få ta del av den ökade kapaciteten. Vår högsta prioritet är att ha det mest stabila nätverket på samtliga marknader där vi är verksamma.

Är 5G mer hållbart för miljön, än 4G?

Tele2 har det mest hållbara nätverket i Sverige. Vi utnyttjar hela nätets kapacitet, delar nätverk med andra operatörer och använder enbart förnybar elektricitet. 5G blir betydligt mer energieffektiv än 4G per överförd datamängd.

Vårt helhetstänk kring hållbarhet kommer att vara vägledande när vi rullar ut 5G på våra olika marknader. Vår ambition är att bygga ett 5G-nät som optimeras för mindre energianvändning och en ännu grönare värld.

5G utlovar högre hastighet, större tillförlitlighet och kortare svarstider än 4G, vad innebär det i siffor?

5G innebär Multi-Gbps topphastighet, dvs högre än 1 GB/s och högre genomsnittlig bandbredd. Detta skapas med hjälp av nya “breda” spektrum, sammanhängande frekvensspann, och avancerad aktiv antennteknologi.

Tillförlitligheten i 5G passar sig även i utmanande miljöer, t ex inom i energisnåla fastigheter. Detta tack vare ökad bandbredd och mer robust radiogränssnitt som ger högre genomsnittlig datagenomströmning. Det är ca 2-10x lägre fördröjning, vilket möjliggör helt nya mobila användningsfall, vilket i sin tur ger mindre än 10 ms fördröjning, i vissa fall ner mot 2-3 ms. Detta med hjälp av förbättrat utnyttjande av tidsluckor och dedikerad lokal utrustning för ultra-låg fördröjning.

Privata nätverk: Vad innebär det?

Varför kan privata nätverk vara en bra lösning för bolag och måste man nödvändigtvis använda 5G till detta, räcker inte 4G?

Ett privat (4G/5G) nät baseras på utrustning såsom små basstationer och små celler — liknande accesspunkter för WiFi — on-site för att efterlikna det nationella mobilnätet. Ett privat nät möter upp de utökade kraven på uppkoppling när verksamheten ökar sin automation. Privata Nät kan baseras på licensierad, olicensierad, eller delat spektrum.

Nätet är kärnan i allt vi gör och vi vill göra allt för att kunna fortsätta erbjuda dig bästa tänkbara uppkoppling, oavsett var du befinner dig. Självklart kan vi med 4G tillhandahålla privata nätverk, men med 5G kan vi erbjuda ett otroligt mycket bättre stöd samt funktionaliteter utöver de vanliga.

Privata nät kommer inkluderas i Tele2s befintliga erbjudande Nätverk som tjänst där 4G och 5G kommer komplettera WiFi för kunna möta ännu högre krav på nätet.