25 NOV 2021

Tele2 möjliggör trådlös laddning av elfordon

Tele2 tar ett steg inom området laddinfrastruktur och mot en hållbar fordonsindustri genom att tillhandahålla uppkoppling av utrustning åt Elonroad, som utvecklar en teknik för elvägar där elfordon kan laddas under körning.

Elväg uppkopplad mot internet

Elonroad, en startup med bas i Lund, har tagit fram en lösning i form av en elväg där alla slags eldrivna fordon – bilar, bussar och lastbilar – oavsett tillverkare, kan laddas under tiden som de körs. När allt fler eldrivna fordon behöver laddas, kommer laddning under färd minska flaskhalsar och dessutom kräva mindre batterier.

Lösningen består av en räls som integreras med vägen genom att installeras direkt på asfalten. Rälsen klarar alla väderförhållanden och korta rälssegment drivs individuellt vilket ger en hög säkerhet.

- Vår smarta elväg behöver vara uppkopplad mot internet för att vi ska kunna styra, optimera och debitera användarna för laddningen. Avtalet med Tele2 är affärskritiskt för oss på vår fortsatta resa, säger Karin Ebbinghaus, CEO Elonroad.

5G-uppkoppling med Tele2 IoT

Genom 2CONTROL, Tele2 IoTs plattform för hantering av uppkopplade enheter kommer Elonroad själva kunna övervaka och hantera sina IoT-abonnemang. I Elonroads tjänst ingår ett integrerat kontrollsystem för individuell mätning av respektive fordon och väganalyser där potentiella faror på vägen analyseras och kommuniceras för att förhindra olyckor.

 - Elonroad är en spännande startup med en lösning som kommer att vara kritisk för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Genom att tillgängliggöra 5G, framtidssäkrar vi Elonroads digitala lösning och säkerställer en tillförlitlig uppkoppling. Så snart 5G blir tillgängligt där Elonroad bygger sina elvägar så kommer större datamängder som kräver låg fördröjning kunna hanteras, till exempel överföring av data från kameror. Vi är mycket stolta över att få vara en del av Elonroads fortsatta resa, säger Stefan Trampus,  affärsområdeschef för företagsmarknaden på Tele2.