Tillval till mobil

Tele2 Trygg Surf - smart tillval till din mobil

Surfa tryggt på nätet

Tele2 Trygg surf ger dig surfskydd som förhindrar åtkomst till osäkra eller olämpliga webbplatser och är speciellt anpassad för att skydda barn. Vad som blockeras anpassas enkelt efter din familjs behov. Med Tele2 Trygg Surf kan du även reglera barnens surftid. Du kan installera Tele2 Trygg Surf på upp till fem enheter.

Kontakta kundservice för att lägga till Tele2 Trygg Surf.

Månadskostnad: 0 kr/mån i 3 mån, därefter 49 kr/mån

Ring oss på 90 222

Det här får du med Tele2 Trygg Surf

Surfskydd

Surfskydd håller dig och dina barn på den säkra sidan av internet genom att förhindra åtkomst till osäkra och olämpliga webbplatser. Förutom de fördefinierade inställningarna har du möjlighet att manuellt ställa in gränserna för ditt barn.

VPN-skyddet på barnprofilerna gör att barnen skyddas oavsett webbläsare. Detta gör även att barnen är skyddade på öppna nätverk/WiFi, som ofta är helt oskyddade. Obeservera att om VPN-skyddet är på så fungerar inte Zero rating (nolltaxa).

Fjärrhantering av familjeregler

Hantera familjereglerna på ditt barns enhet via din egna Trygg surf-app. Konfigurationen är enkel med fördefinierade inställningar baserade på ditt barns ålder. Inställningarna kan givetvis ändras för att passa dina specifika behov.

Bankskydd

Ser till att du tryggt och säkert kan handla online och utföra dina bankärenden på nätet.

Tidsbegränsningar

Skärmtid kan ofta stjäla uppmärksamhet från vanliga dagliga aktiviteter så som skolarbete, att leka ute eller till och med att sova. Med Tele2 Trygg Surf bestämmer du under vilka tider på dygnet som barnen ska kunna surfa.

Antivirus

Uppdaterar och kontrollerar dina enheter proaktivt i bakgrunden så att de är säkra från virus, trojaner, ransomware, keyloggers, spionprogram och andra skadliga program.

Skydda alla enheter

Tele2 Trygg Surf finns för ditt och dina barns datorer, mobiler och surfplattor. Hantera alla enheter direkt i mobilappen eller genom att logga in på Min Trygg Surf.

Två bröder som sitter på en parkbänk och kollar tillsammans i en mobil

Trygg närvardag för våra barn

För att hitta sätt att stärka barns trygghet på nätet har vi tillsammans med Prinsparets Stiftelse utökat deras plattform Lajka med en föräldrasajt som hjälper föräldrar i deras relation till barns liv på nätet.

Exempel på aktuella ämnen:

  • Hur involverad i barns liv på nätet är du?

  • Hur ser barnens skärmtid ut?

  • Tips på frågor att ställa till dina barn

Mer om föräldrasajten