Kalenderintegration med Microsoft 365

Microsoft uppdaterar autentiseringen för Exchange Web Services. 

Från den 13 oktober 2020 krävs autentisering med OAuth 2.0 för integrationer mot Exchange Web Services i Microsoft 365.

När Microsoft lanserade Exchange Web Services fanns endast stöd för autentiseringsmetoden Basic Authentication, som integrationen för kalenderkoppling i Tele2 Växel byggts för. Med tiden har fler autentiseringsmetoder lagts till, bl a NTLM som Tele2 Växel haft stöd för sedan en tid.

I oktober 2020 försvinner stödet för dessa autentiseringsmetoder och ersätts helt av OAuth 2.0.

I version 5.0 av Tele2 Växel finns stöd för OAuth 2.0 för kalenderintegrationen och du kan därför börja använda den nya autentiseringsmetoden redan nu. Du kan välja att byta autentiseringsmetod även efter den 13 oktober, men kalenderkopplingen kommer då att sluta fungera tills ändringen är genomförd. 

I manualen finns en grundläggande beskrivning av inställningar för uppsättning av OAuth2-autentisering i Microsoft 365. Vi rekommenderar att begränsa rättigheterna så att det endast går att komma åt de kalendrar som ska användas för kalenderintegration. 

Denna information gäller endast för kalenderintegration med Microsoft 365. Integrationer med Microsoft Exchange on-premise påverkas inte. 

Behöver du komma i kontakt med oss?

Du hittar information och hjälp som rör våra produkter och tjänster i vår supportsektion. Använd sökfunktionen för att snabbt hitta det du letar efter. Om du behöver komma i kontakt med oss, kan du hitta telefonnummer och mejl här.