Mobility

IOT 
 Internet of things

Internet har förändrat mångas liv.
IOT kommer att förändra det igen.

IoT och M2M innebär IP-baserad kommunikation mellan fysiska enheter av i princip vilket slag som helst, samt mellan fysiska enheter och centrala system. Oftast används IoT för att övervaka och styra obemannade enheter och tillämpningsområdena är i det närmaste obegränsade.

Samhällsnyttan och kostnadsbesparingarna för företag är stora. Tele2 arbetar nära utvalda partners för att skapa konkurrenskraftiga helhetslösningar.

Beställ ett test-kit direkt

Beställ ett test-kit och kom igång snabbt. Du får SIM-kort med 30 MB/månad att testa i 6 månader. För varje SIM-kort kan det skickas 50 SMS/månad. Under tiden har du dessutom full tillgång till det molnbaserade kontrollcentret så du kan testa IoT fullt ut.

Prova på

Enkelt, flexibelt och säkert - så här funkar det:

En hårdvara installeras hos er bestående av en terminal som innehåller ett modem och ett chip med tillhörande programvara. I chippet placeras Tele2s SIM-kort. Till terminalen kopplas sensorer och annan utrustning som krävs för de funktioner som önskas.

TMCC är helt molnbaserad och kan integreras med ert egna IT-system eller via ett webbgränssnitt. Genom TMCC kan ni kontrollera och styra era uppkopplingar vilket ger er en stor flexibilitet. Tele2 är väl rustade vad gäller täckning och kapacitet. Vi har nu 99,9 % täckning för mobila tal och datatjänster och vi arbetar kontinuerligt med att utöka och uppgradera nätet. Läs mer om vårt nät här.

Tele2 arbetar nära flertalet partner som till exempel systemintegratörer, hårdvaruleverantörer och leverantörer av databaserade tjänster (ASP)

IoT ger affärsnytta

Genom att installera en IoT-lösning från Tele2 och våra partners kan era kostnader sänkas och intäkter öka. På vilket sätt varierar beroende på vilken vertikal och vilket företag inom respektive vertikal det gäller.

Inom dessa vertikaler kan IoT leverera affärsnytta:

 • AMR (automatisk mätning)
 • Säkerhet
 • Hälsovård
 • Finans
 • Automotive
 • Detaljhandel
 • Tillverkningsindustri
 • Nationell infrastruktur

Varför IoT hos Tele2?

Vår produkt består av tre delar:
Uppkoppling, TMCC och Tilläggstjänster.

Uppkoppling

Tele2 erbjuder SIM-kort för uppkoppling på fyra nivåer. Välj själv den nivå som passar bäst efter ert behov och er budget för att få en kostnadseffektiv lösning.

 • Tele2:s nät i respektive land.
 • Nationell roaming, vilket innebär att ni kan utnyttja andra operatörers nät i ett land för att få ständig uppkoppling.
 • Regional uppkoppling, till exempel i hela Norden vilket är ett bra val för företag med nordisk verksamhet.
 • Global uppkoppling. Tele2 har 550 roamingpartners i 190 länder, vilket ger kunder med global verksamhet uppkoppling i stort sett hela världen.

TMCC

TMCC är en sofistikerad molnbaserad plattform som erbjuder unika möjligheter att lansera, anpassa och styra uppkopplade terminaler och den verksamhet som terminalerna stödjer. 

Tilläggstjänster

Den tredje delen av produkten är tilläggstjänster som skapar mervärden, exempelvis i form av kortare tid fram till driftsättning.

 • SIM-kort kopplade till varumärke
 • Utbildning och övning
 • APN/VPN-erbjudanden
 • TMCC - visibilitet

  TMCC tar emot signalerna från de uppkopplade terminalerna och presenterar informationen på ett lättöverskådligt sätt. Vilken information som skickas beror helt och hållet på verksamheten och vilken funktion terminalerna har tilldelats.

 • TMCC - kontroll

  Utifrån den information visibiliteten ger finns stora möjligheter att via TMCC kontrollera och styra terminalerna genom att skicka signaler motsatt väg. Exempel på hur varje enskilt SIM-kort kan hanteras:
  - Slå av och på kortet samt försätta det i sovande tillstånd
  - Skapa restriktioner för vad det får göra
  - Begränsa det geografiska området i vilket det fungerar

 • TMCC - flexibilitet

  De stora möjligheterna att kontrollera terminalerna ger er hög flexibilitet i er verksamhet. Kostnader kan sänkas genom att använda maskiner, utrustning och personal på ett effektivare sätt. Den ökade flexibiliteten ger er också möjligheten att ge era kunder bättre erbjudanden och service, kunder som därmed kan öka sina intäkter.

 • Beställ test-kit och kom igång

  Beställ ditt test-kit och kom igång snabbt. Du får SIM-kort med 30 MB/månad att testa i 6 månader. För varje SIM kan det skickas 50 SMS/månad. Under tiden har du full tillgång till TMCC.

 • More IoT in English

  Machine to Machine is evolving and changing the way that businesses operate; drastically improving efficiency, greatly reducing operation and maintenance costs as well as creating new revenue streams. Read more here.