Telefoni

Skräddarsydda telefoniplattformar 

Lösningar med många fördelar 

Tele2 Integration Services skräddarsyr telefonilösningar med plattformar från ledande leverantörer som Cisco Systems, Mitel och Avaya, som erbjuder centraliserade eller kundplacerade plattformar baserade på öppen arkitektur. Telefoni är en applikation i nätverket som säkrar enkel integration mot andra system. Tele2 är en helhetsleverantör inom tele- och datakommunikation vilket ger oss möjligheter att anpassa kommunikationslösningar helt efter dina behov och förutsättningar.

Genom att centralisera telefonilösningen och låta IP-teknologin vara bärare, kan drifts- och underhållskostnaderna reduceras och stordriftsfördelar utnyttjas även för företag med bara 2-3 avdelningar. Företag får nu bara ett nät att hantera och allt är baserat på öppen teknologi. Vidare möjliggörs en rad nya funktioner för kommunikation och interaktion både internt och externt.

För många av våra kunder arbetar vi med integrationer som ansluter flera olika applikationer till ett befintligt telefonisystem för att ta vara på dess fulla potential och få tillgång till funktioner som kan förbättra t ex säkerheten, tillgängligheten eller mobiliteten.

Till de kunder som har ett fast växelsystem erbjuder vi integrerade lösningar som är flexibla och anpassningsbara. Koppla på eller av de tjänster som er verksamhet behöver och koppla ihop er fasta växel med våra nättjänster. Med dessa funktioner minskas kötider, tillgången till information ökar och kvaliteten på respons från handläggarna blir bättre. 

 • Unified Communication

  På grundnivån handlar UC om att integrera bastjänster som t ex samtal, mejl, chatt, videokommunikation och hänvisningssystem. UC-lösningar tar även tillvara information som finns inbäddad i tjänsterna.

 • KST (CAAS)

  Via Tele2 Integrations Services har vi bred kompetens och certifiering inom integration och via Network Operations en lång och gedigen erfarenhet att bygga, bevaka och underhålla nät. Läs mer om vårt heltäckande utbud av lösningar enligt affärsmodellen KST (Kommunikation som tjänst). 

 • Mobile Extension

  Mobile Extension integrerar mobiltelefonen som en anknytning i stationära företagsväxlar vilket är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna arbeta mobilt. En MEX-lösning tillgängliggör även tjänster som finns i växeln (PBX) i mobilen, t ex avancerad röstbrevlåda och hänvisning. 

 • Contact Center

  Vi erbjuder contact center-lösningar för allt från den lilla kundtjänsten med några få personer till stora servicecenter med hundra- eller tusentals medarbetare. Och tjänsten kan tillgängliggöras både som integrationslösning på kundplacerad utrustning eller som KST (Kommunikation som Tjänst).

 • Mobility

  Läs om våra produkter och tjänster som underlättar mobila arbetssätt och processer. Organisationer har allt att vinna på lösningar som ökar medarbetarnas valfrihet och flexibilitet för varifrån de jobbar, när de jobbar och vilka enheter de använder. 

 • Unified Endpoint Management

  Tele2 Integration Services ger IT-avdelningar en komplett lösning för enkel hantering av de mobila enheter, applikationer och data. Med rätt lösning kan företaget tillåta att anställda använder privata enheter utan att kompromissa med säkerheten.

 • Berendsen Berendsen

  Berendsen

  "Vi har fått en fantastisk förbättring, både ekonomiskt och flexibilitetsmässigt. Vi uppdaterar systemet kontinuerligt efterhand som vi växer och behöver nya funktioner."

  Jesper Ahlgren,
  IT-koordinator på Berendsen

 • Taxi 020 Taxi 020

  Taxi 020

  "Vi har en stor del akuta transporter. Det kan vara hemtjänst, sjukhustransporter eller gravida kvinnor som ska till BB. Taxinäringen räknas ju som en viktig samhällsfunktion."

  Frederick Scholander,
  marknadschef på Taxi 020

 • Telge Telge

  Telge

  "Vi får en stabil lösning med alla de tekniska fördelar vi vill ha, samtidigt som vi har tagit ett stort kliv mot grön IT av hög kvalitet."

  Hans Höglund,
  telefoniansvarig på Telge