Telefoni

Integrerad plattform

Skräddarsytt på riktigt

Tele2 Integration Services skräddarsyr telefonilösningar med plattformar från ledande leverantörer som Cisco Systems, Aastra och Avaya, som erbjuder centraliserade eller kundplacerade plattformar baserade på öppen arkitektur. Telefoni är en applikation i nätverket som säkrar enkel integration mot andra system. Tele2 är en helhetsleverantör inom tele- och datakommunikation vilket ger oss möjligheter att anpassa kommunikationslösningar helt efter dina behov och förutsättningar.

Ökat värde med våra telefoniplattformar

De senaste åren har den traditionella telefonin utvecklats snabbt. Ny IP-teknologi möjliggör att telefoni betraktas som en applikation på ett datanätverk (VoIP) och man talar idag ofta om konceptet Unified Communications (UC).

Genom att centralisera telefonilösningen och låta IP-teknologin vara bärare, kan drifts- och underhållskostnaderna reduceras och stordriftsfördelar utnyttjas även för företag med bara 2-3 avdelningar. Företag får nu bara ett nät att hantera och allt är baserat på öppen teknologi. Vidare möjliggörs en rad nya funktioner för kommunikation och interaktion både internt och externt.

Att bygga på egen infrastruktur ger flexibilitet. Vi levererar avancerade lösningar både som KST (Kommunikation som tjänst) där all utrustning ägs och hostas av Tele2, eller till kundägd utrustning. Beroende på avtalsstruktur kan vi ta helhetsansvar som integratör och operatör eller leverera själva integratörstjänsten till företag som ringer med en annan operatör.  

För många av våra kunder arbetar vi med integrationer som ansluter flera olika applikationer till ett befintligt telefonisystem för att ta vara på dess fulla potential och få tillgång till funktioner som kan förbättra t ex säkerheten, tillgängligheten eller mobiliteten.

Till de kunder som har ett fast växelsystem erbjuder vi integrerade lösningar som är flexibla och anpassningsbara. Koppla på eller av de tjänster som er verksamhet behöver och koppla ihop er fasta växel med våra nättjänster. I en befintlig fast telefonilösning kan idag bland annat hänvisningssystem, automatisk röststyrning och kalender- och CRM-system integreras. Med dessa funktioner minskas kötider, tillgången till information ökar och kvaliteten på respons från handläggarna blir bättre. 

 • Unified Communication

  På grundnivån handlar UC om att integrera bastjänster som t ex samtal, mejl, chatt, videokommunikation och hänvisningssystem. UC-lösningar tar även tillvara information som finns inbäddad i tjänsterna. Funktionsområdena inom UC utvecklas hela tiden och behovsanpassade lösningar utifrån verksamhet blir allt vanligare.

 • KST (CAAS)

  Via Tele2 Integrations Services har vi bred kompetens och certifiering inom integration och via Network Operations en lång och gedigen erfarenhet att bygga, bevaka och underhålla nät. Genom vår breda kompetens inom telekom och data kan vi erbjuda ett heltäckande utbud av lösningar enligt affärsmodellen KST (Kommunikation som tjänst). 

 • Mobile Extension

  Mobile Extension integrerar mobiltelefonen som en anknytning i stationära företagsväxlar vilket är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna arbeta mobilt. En MEX-lösning både möjliggör nya tjänster som inte är tillgängliga i den befintliga stationära lösningen och tillgängliggör tjänster som finns i växeln (PBX) i mobilen, t ex avancerad röstbrevlåda, hänvisning etc.

 • Contact Center

  Med IP-baserad infrastruktur spelar den geografiska placeringen av agenterna ingen roll. Vi erbjuder contact center-lösningar för allt från den lilla kundtjänsten med några få personer till stora servicecenter med hundra- eller tusentals medarbetare. Och tjänsten kan tillgängliggöras både som integrationslösning på kundplacerad utrustning eller som KST (Kommunikation som Tjänst) där vi levererar Contact Center som tjänst i rad olika uppsättningar.

 • Mobility

  Utvecklingen mot mobila arbetsätt och processer har varit oerhört intensiv de senaste åren vilket naturligtvis påverkat, för att inte säga förändrat, sättet vi ser på telefoni idag. Framsteg inom trådlös teknik och smarta enheter möjliggör för organisationer av alla storlekar att komprimera informationen, minimera latency/responstider och vända platsspecifik kompetens till en operativ fördel. Organisationer har allt att vinna på lösningar som ökar medarbetarnas valfrihet och flexibilitet för varifrån de jobbar, när de jobbar och vilka enheter de använder.

 • Mobile device management

  Den snabbt ökande användningen av Smartphones och surfplattor ställer nya krav på synkronisering, administration och styrning av företagens mobila enheter som fungerar med befintliga plattformar och system samt säkerställer säkerhetsnivåer och kontroll. Tele2 Integration Services ger IT-avdelningar en komplett lösning för enkel hantering av de mobila enheter, applikationer och data. Med rätt lösning för BYOD (bring your own device) kan företaget tillåta att anställda använder privata enheter utan att kompromissa med säkerheten.

 • Större flexibilitet Större flexibilitet

  Större flexibilitet

  "Vi har fått en fantastisk förbättring, både ekonomiskt och flexibilitetsmässigt. Vi uppdaterar systemet kontinuerligt efterhand som vi växer och behöver nya funktioner."

  Jesper Ahlgren,
  IT-koordinator på Berendsen

 • Driftsäkerhet främst Driftsäkerhet främst

  Driftsäkerhet främst

  "Vi har en stor del akuta transporter. Det kan vara hemtjänst, sjukhustransporter eller gravida kvinnor som ska till BB. Taxinäringen räknas ju som en viktig samhällsfunktion."

  Frederick Scholander,
  marknadschef på Taxi 020

 • Framtidssäker IT Framtidssäker IT

  Framtidssäker IT

  "Vi får en stabil lösning med alla de tekniska fördelar vi vill ha, samtidigt som vi har tagit ett stort kliv mot grön IT av hög kvalitet."

  Hans Höglund,
  telefoniansvarig på Telge

Bli kontaktad av våra rådgivare

Tack! Vi har tagit emot din förfrågan och återkommer till dig så fort vi kan!

Är du redan Tele2-kund och vill komma i kontakt med kundservice? Klicka här

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

Jag vill bli kontaktad för:

{{form.postMessage}}