Ångerrätt

Har du som konsument ingått ett avtal med Tele2 på distans eller utanför affärslokal har du rätt att ångra avtalet inom 14 dagar.

Din ångerrätt som kund hos Tele2

Som konsument har du rätt att ångra ett avtal som du har ingått med Tele2 på distans eller utanför affärslokal. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) kan du ångra avtalet inom 14 dagar efter att det ingicks, vilket kallas ångerfristen.

Tänk på!

 • Ångerfristen börjar räknas först från den dag du får information enligt lagen om din rätt att ångra köpet.
 • Om du beställer en hårdvara/tillbehör gäller ångerfristen från den dag du får varan.
 • Ångerrätten gäller inte för beställning av digitalt innehåll där åtkomsten sker via nedladdning eller direktuppspelning, och där innehållet levereras på ett annat sätt än genom ett fysiskt medium.

Ångra ditt köp hos Tele2

 • Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att ångra avtalet till Tele2.
 • Du kan använda Tele2s ångerblankett eller skriva ut Konsumentverkets ångerblankett och skicka den till Tele2 Sverige AB, 106 66 Stockholm. Du kan också ringa till Tele2 kundservice på telefonnummer 90 222.
 • För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du ångrar dig gäller följande

 • Om du använder tjänsten och därefter ångrar avtalet under ångerfristen blir du ersättningsskyldig för dels en proportionell andel av det avtalade priset och dels alla avgifter som uppkommit vid användning av tjänsten, exempelvis samtalsavgifter.
 • Om du har tagit emot eller fått utrustning skickad till dig i samband med avtalet ber vi dig att hantera den försiktigt för att undvika risken att bli ersättningsskyldig till oss om du vill ångra ditt avtal. Du är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar utrustningen i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa utrustningens egenskaper och funktion.
 • För att undvika betalningsskyldighet till oss om du ångrar dig ber vi dig särskilt att inte använda utrustningen.
 • Om du skickar tillbaka utrustning som har skadats, förändrats eller av annan anledning inte går att återställa till sitt ursprungliga skick kommer vi att debitera dig för den kostnad som värdeminskningen innebär för oss.

Returnera utrustningen

 • När vi har mottagit ditt meddelande kommer vi per post att skicka dig en fraktsedel som vi ber dig använda när du skickar tillbaka eventuell utrustning.
 • Senast 14 dagar efter att du har meddelat Tele2 om ditt beslut att ångra avtalet ska utrustningen returneras till den adress som står på fraktsedeln.

Frågor och svar

Ja. Du betalar för de dagar som tjänsten använts, men inte därefter.

 • Om du ångrar avtalet sker återbetalning av betalningar vi fått från dig senast 14 dagar från och med den dag vi underrättades om ditt beslut att ångra avtalet. Det gäller även kostnad för att returnera eventuell utrustning men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder.
 • Återbetalning sker först efter att vi fått tillbaka eventuell utrustning från dig eller tills du skickat in ett bevis på att du har returnerat utrustning till oss.

Har du en annan fråga?