Infrastruktur - FiberKoax- eller FiberLAN-nät

Vi pratar ofta om benämningarna FiberKoax och FiberLAN på våra supportsidor. Skillnaden mellan en FiberKoax- och en FiberLAN-adress är typen av anslutning till bostaden.

FiberKoax

En FiberKoax-adress är en adress som är ansluten till vårt kabelnät, med uttag som vi tidigare kallade för "tre hål i väggen". Om du bor på en FiberKoax-adress har du något av följande uttag installerade i bostaden:

Vägguttag med skruvanslutning för data

Om du har ett uttag med skruvanslutning för data kan du teckna samtliga av våra tjänster - tv, bredband och fast telefoni.

KS-uttag-data

Uttagen kan sitta lodrätt eller horisontellt.

KS-uttag-fiberkoax-4st

Uttaget med skruvanslutning (oftast märkt DATA) används för att ansluta din router för bredband och fast telefoni. Det släta uttaget (oftast märkt TV) används för att ansluta din tv eller tv-utrustning.

Det förekommer även att vi i samråd med din fastighetsägare inte får leverera bredband och fast telefoni, trots att du har skruvanslutning.

Vägguttag utan skruvanslutning

Har du ett uttag utan skruvanslutning kan det betyda att din adress inte är uppgraderad och vi kan endast leverera tv till dig. Dessa uttag kan se ut så här:
KS-uttag-utan-skruvanordning

Om dina grannar har vägguttag med skruvanslutning men din lägenhet saknar det, så kan du bo i ett uppgraderat fastighetsnät men helt enkelt inte fått ett nytt uttag med skruvanslutning.

Se om du kan beställa bredband via FiberKoax.

Vid frågor kontakta kundservice på telefon 90 222.

FiberLAN

FiberLAN-adresser har normalt ett eller dubbla LAN-uttag eller en mediaomvandlare (även kallad mediabox eller tjänsteväljare) installerat någonstans i bostaden.

Det finns en mängd olika mediaomvandlare av olika märken och modeller, men normalt liknar en mediaomvandlare/LAN-uttag bildexemplet nedan.

Fiberlan-cpe-datauttag

Se om du kan beställa bredband via fiber.

Har du en annan fråga?