FiberLAN-typer

Vi levererar våra tjänster i vårt FiberLAN-nät som även kallas för Tele2 FiberLAN, men även i ett flertal öppna FiberLAN-nät. Både fastighetsnät i flerfamiljshus och olika stadsnät.

Tele2 FiberLAN

Tele2 FiberLAN är benämningen på vårt egna FiberLAN-nät där vi bygger upp fastighetsnäten och installerar den utrustning som behövs i varje fastighet.

Vi fortsätter att bygga ut vårt FiberLAN-nät och kommer ansluta oss till fler adresser. Allt för att du ska kunna ta del av vårt utbud av tv, bredband och telefoni på fler adresser än tidigare.

Öppet FiberLAN

Vid sidan om Tele2 FiberLAN ansluter vi oss även mot öppna FiberLAN-nät och stadsnät.

Inkopplingshjälp

När du har ett öppet FiberLAN-nät i bostaden och väljer Tele2 som leverantör fungerar det på liknande sätt som i Tele2 egna FiberLAN-nät. Skillnader kan dock förekomma så följ gärna den beskrivning ni fått från er fastighetsägare eller stadsnät.

Fiber till villa

Fiber till villa är ett kraftfullt fiberbaserat bredbandsnät med mycket hög kapacitet. Vi ansluter oss direkt till privata villor med fiber till villa.

Ta reda på om du kan beställa Villafiber-tjänster och hur de installeras.

Inkopplingshjälp

Bor du i ett villaområde där vi anslutit vår FiberLAN till villa-tjänst har du en Mediaomvandlare (ibland kallad Mediabox) i bostaden.

Din utrustning kopplas in till det valda datauttaget i Mediaomvandlaren och sedan ska det fungera genom att slå igång din utrustning. Du kan givetvis också ringa Kundservice och få hjälp med din inkoppling.

Ta reda på om du kan beställa våra FiberLAN-tjänster

Har du en annan fråga?