Tv-modul för HD

En tv-modul kopplar du direkt till din tv och kan då nyttja ditt digitala tv-abonnemang utan en digitalbox. Tv-modulen används tillsammans med programkortet från Tele2 för att låsa upp det tv-paket som du abonnerar på. Med vår tv-modul för HD kan du även se HD-material.

I moderna tv-apparater med så kallad DVB-C finns inbyggda digital-tv mottagare som omvandlar signalen till en bild som TV:n kan visa. Det behövs ingen tv-modul, separat box eller programkort för att bara titta på de abonnemangsfria kanalerna.

Läs mer om grundutbudet

För att använda en Tv-modul behöver din tv vara kompatibel med Tele2. 

Kontrollera om din tv är kompatibel

Guider

Använd manualen eller bruksanvisningen som medföljde din tv för att genomföra en digital kanalsökning via kabelmottagaren (DVB-C). Om du saknar denna eller behöver hjälp med kanalsökningen ringer du din tv-tillverkare.

Bra att veta!

  • Lås-/PIN-koden är 0000 om du inte har ställt in en egen kod.
  • Inställningar vid kanalsökning: För att göra en korrekt kanalsökning behöver du välja rätt Nätverks-ID/Nätnummer för din region.

Utöver det säkerställ även att;
- frekvensen är inställd på 362 MHz alternativt 362 000 kHz
- symbolhastighet är inställd på 6875 KS/s.

Har du en annan fråga?