Felsökning av fast telefoni via telefonjack och mobilnätet

Här får du tips på felsökning om du upplever problem med din Hemtelefoni via mobilnätet eller telejacket.

Felsökning

Upplever du problem rekommenderar vi alltid att först starta om basenheten genom att trycka på knappen längst till vänster. Håll den intryckt till alla ljus slocknar.

Visar displayen någon av dessa felmeddelanden?
Registrera lur
Registrera telefonen mot basenheten genom att följa dessa guider.

Lokalisera bas
Slå på basenheten och registrera telefonen genom att följa dessa guider

Synkar nät
Avvakta ca 30 sekunder för att se vilket av ovanstående meddelande som kommer upp. Om det inte kommer upp något meddelande starta om utrustningen och registrera telefonen enligt dessa guider.

Dålig samtalskvalitet

 1. Kontrollera aktuell driftstatus.
 2. På startskärmen, skriv in ##124503# och välj pil nedåt.
 3. Radera alla 0:or genom att trycka Ta bort eller använd C och radera bort 0:orna om valet inte finns.
 4. Ange 405 och sedan OK.
 5. Radera 0:an genom att trycka Ta bort eller använd C om valet inte finns.
 6. Ange 7 och sedan OK.
 7. Välj No vid setting, success, continue
 8. Starta om handenheten genom att hålla inne den röda luren. Be sedan kund sätta på handenheten igen via den röda luren.
 9. Kvarstår problem kontakta Kundservice.

Här hittar du svar på de vanligaste problemen med din hemtelefonidosa. Det är en bra idé att också kika i Huawei F656 - Manual – framförallt beskrivningen av indikatorsymbolerna på sida 5 samt Frågor och svar på sida 9.

Det går inte att ringa
Starta om din enhet genom att slå av med strömknappen, vänta 10 sekunder, och sedan slå på igen. Vänta någon minut på att enheten ska starta. Kontrollera sedan att indikatorerna för Ström, Nätverk och Signalstyrka lyser vitt.

Jag har fler telefoner än en, och en eller flera av dessa fungerar inte
Om telefoner som kopplas direkt i dosan fungerar är det mest troliga att du inte har anslutit enheten till det första jacket. Se den medföljande manualen för hur du korrekt kopplar in i första jacket.

Dålig samtalskvalitet/samtal bryts
Det kan vara ett täckningsproblem. Prova att flytta dosan till en annan del av hemmet. Använd indikatorsymbolen för signalstyrka för hitta den bästa platsen.

 1. Koppla ur alla telefoner, dosor och annan utrustning du har i telefonjacket.
 2. Vänta i 30 sekunder.
 3. Koppla därefter bara in en telefon i huvudjacket och lyssna om du får kopplingston.
 4. Får du ingen ton prova med en annan telefon i samma telefonjack.
 5. Kontakta Kundservice om det fortfarande inte fungerar.

Har du en annan fråga?