Byt datum för din nummerflytt

Detta gäller för dig som ska flytta ett mobilnummer till Tele2.

Här kan du ge önskemål om att ändra det datum för nummerflytt vi tidigare har meddelat dig. Du kan både tidigarelägga och senarelägga datumet.

Önskemål om byte av datum

Vi behöver ha ditt önskemål senast fyra arbetsdagar innan önskat datum. OBS! Önskat datum får inte vara en helgdag.

Flyttdatum

Har du en annan fråga?