Tele2 Trygghetsavtal

Informationen på den här sidan gäller dig som tecknat din försäkring efter den 21 december 2017.

Om Tele2 Trygghetsavtal

Tele2 Trygghetsavtal är en allriskförsäkring som ger dig extra trygghet om något skulle hända din mobiltelefon eller surfplatta. Du får till exempel ersättning om den blir stulen eller om du råkar tappa den i marken. Vid stöld får du dessutom ersättning upp till 10 000 kronor om någon obehörig ringer eller surfar från ditt abonnemang.

Försäkringen täcker

  • stöld och förlust.
  • otursskador som till exempel tapp- eller fuktskador.
  • obehöriga samtal och obehörigt surfande upp till 10 000 kronor vid stöld.
  • funktionsfel som ej innefattas av garantin eller reklamationsrätt.

KS - Tele2 Trygghetsavtal - bild skador

Så här beställer du Tele2 Trygghetsavtal

  • Tele2 Trygghetsavtal tecknas i samband med köp av ny hårdvara som görs via kundservice eller någon av våra Tele2-butiker.

  • Det går att teckna Tele2 Trygghetsavtal till din hårdvara i efterhand i upp till 45 dagar från köpet av hårdvaran som gjorts via Tele2.se, kundservice eller en Tele2-butik. Det går bara att göra i någon av våra Tele2-butiker och man behöver ha med sig hårdvaran samt inköpskvitto.

Kostnad för Tele2 Trygghetsavtal

Månadskostnad och självrisk för försäkringen styrs av enhetens ordinarie pris och om det är en mobil eller surfplatta.

69 kr per månad – värde upp till 2 999 kr
Grundsjälvrisk: 350 kr vid skada, 700 kr vid förlust.

99 kr per månad – värde mellan 3 000-5 999 kr
Grundsjälvrisk: 550 kr vid skada, 1 100 kr vid förlust.

129 kr per månad – värde mellan 6 000-11 999 kr
Grundsjälvrisk: 750 kr vid skada, 1 500 kr vid förlust.

129 kr per månad – värde mellan 12 000-24 999 kr
Grundsjälvrisk: 1 400 kr vid skada, 2 800 kr vid förlust.

99 kr per månad – surfplatta oavsett inköpspris
Grundsjälvrisk: 750 kr vid skada, 1 500 kr vid förlust.

Vid upprepade skador ökar självrisken med en grundsjälvrisk per skada.

Exempel: Om grundsjälvrisken är 750 kr är självrisken 750 kr vid första skadan, 1 500 kr vid andra skadan och 2 250 vid tredje skadan.

Försäkringen täcker maximalt tre (3) skador under en rullande 18-månadersperiod.

Vi vill göra dig uppmärksam på att:

Frågor och svar

Om din mobil eller surfplatta blir skadad eller förlorad så ska du anmäla det till oss så fort som möjligt.

Är din mobiltelefon stulen eller förlorad så ska du spärra den hos oss genom att ringa Kundservice på 90 222 och anmäla ärendet till Polisen.

Du anmäler sedan din förlust eller skada enligt nedan:

  1. Registrera en skadeanmälan.
  2. Du får en länk till din mejl där du kan följa ditt försäkringsärende.
  3. Ditt ärende behandlas och om det beviljas repareras enheten. Kan den inte repareras ersätts du med en likvärdig mobiltelefon eller surfplatta.

Vill du avsluta Tele2 Trygghetavtal kontaktar du kundservice på 90 222 eller via vårt kontaktformulär.

Har du en annan fråga?